Annanstans på nätet

UN_EttStarkareFN

UNjobfinder
Lediga tjänster vid FN och andra internationella organisationer

UNjobfinder debunks 10 common myths about UN career

Utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete
Utrikesministeriet

asiantuntijaksi.jpg

Foto: Satu Haavisto

Expertuppdrag inom FN, EU och utvecklingsbanker

Den 30.6.2016 utgår avtalet mellan utrikesministeriet och CIMO om rekryteringen av experter till FN och utvecklingsbanker.

Lediga uppdrag kommer att publiceras på utrikesministeriets webbsida Befattningar vid internationella organisationer

Kontaktuppgifter till utrikesministeriet:

JPO och SARC
Enheten för FN:s utvecklingsfrågor
KEO-40(a)formin.fi

JPD
Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen
sanomat.eue(a)formin.fi

Expertuppdrag inom utvecklingsbanker
Enheten för utvecklingsfinansieringsinstitut
KEO-50(a)formin.fi

Utrikesministeriet finansierar uppdragen ur anslagen för utvecklingssamarbete. Uppdragen främjar målen i Finlands utvecklingspolitik. Alla avtalen ingås för viss tid.

Biträdande expert (JPO) inom FN

Finländare med högskoleexamen kan ansöka om uppdrag som biträdande expert (Junior Professional Officer) inom FN. Utöver ålders- och språkkraven fordras examen och arbetserfarenhet som lämpar sig för uppgiften.

Expertuppdragen inom SARC-programmet

Programmet SARC (The Special Assistant to the Resident Coordinator Programme) ger finländska experter på utvecklingssamarbete möjlighet att arbeta med krävande uppdrag vid FN:s landskontor. Platserna är avsedda för finländare med högre högskoleexamen. Utöver ålders- och språkkraven fordras 5 års arbetserfarenhet.

Expertuppdrag inom utvecklingsbanker

Finländare med högre högskoleexamen och flera års arbetserfarenhet också inom internationella uppgifter kan ansöka om uppdrag som expert vid utvecklingsbanker.

Biträdande expert inom EU (JPD)

Två personer från Finland väljs till biträdande experter vid EU-delegationer (Junior Professionals in the EU Delegations, JPD). Utrikesministeriet kan finansiera fler platser för finländare. Platserna har kunnat ansökas av finländare med högre högskoleexamen och högst fyra års arbetserfarenhet inom sitt eget område. Dessutom krävs tillräckliga språkkunskaper.