På CIMOs andra webbtjänster

Praktik och arbete
Maailmalle.net

Annanstans på nätet

UN Volunteers

Biträdande expert vid EU:s delegationer (JPD)

Den 30.6.2016 utgår avtalet mellan utrikesministeriet och CIMO om rekryteringen av experter till FN och utvecklingsbanker.

Lediga uppdrag kommer att publiceras på utrikesministeriets webbsida Befattningar vid internationella organisationer

Kontaktuppgifter till utrikesministeriet:

Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen
sanomat.eue(a)formin.fi

Praktikplatser som biträdande expert inom EU (Junior Professionals in Delegation, JPD) kan sökas med 1,5 års mellanrum.

JPD-programmets syfte är att ge unga experter från alla medlemsländer möjlighet till praktik på hög nivå vid EU:s delegationer. Programmet har inrättats i samarbete mellan Europeiska utrikestjänsten och kommissionen.

Platser ansökas av finländare med högre högskoleexamen och högst fyra års arbetserfarenhet inom sitt eget område. Dessutom krävs tillräckliga språkkunskaper för arbete vid delegationerna. En praktikperiod är högst 18 månader lång.

Två platser finansierade av EU lediganslås.

JPD-ansökningsomgången 2015

Ansökningstiden har utgått 30.6.2015. Antalet ansökningar var 223 st: kommissionen 100 st och EU:s utrikestjänst (EEAS) 123 st.

  • Finska medborgare ansöker platser via CIMO.
  • Ansökningsblanketten lämnas in till CIMO i det elektroniska ansökningssystemet under tiden 8–30.6.2015, se Till sökande
  • Det första urvalet görs vid CIMO senast i september 2015.
  • Meddelande skickas i november 2015 till dem som gått vidare i de slutliga urvalen gjorda av EEAS och kommissionen.
  • Praktikerbjudande (uppgift, målland) skickas till de utvalda kandidaterna i december 2015.
  • Arbetet inleds med en introduktionskurs i mars 2016.