jpo.sisältösivu
Foto: Satu Haavisto

Biträdande expert (JPO) inom FN

Den 30.6.2016 utgår avtalet mellan utrikesministeriet och CIMO om rekryteringen av experter till FN och utvecklingsbanker.

Lediga uppdrag kommer att publiceras på utrikesministeriets webbsida Befattningar vid internationella organisationer

Kontaktuppgifter till utrikesministeriet:

Enheten för FN:s utvecklingsfrågor
KEO-40(a)formin.fi

Uppdraget som biträdande expert inom FN (Junior Professional Officer, JPO) är i regel tvåårigt med möjlighet till tredje året i vissa fall.

Utrikesministeriet finansierar JPO-programmet. Platserna kan ansökas av högst 32-åriga finländare med högskoleexamen. Utöver språkkunskaper krävs det att man måste ha examen och arbetserfarenhet som lämpar sig för platsen.

Förlängd ansökningstid
UNFPA Copenhagen, Denmark

Den förlängda ansökningstiden utgick 2.3.2016 kl. 16.15 Finsk tid

Plats: UNFPA Copenhagen
Platsbeskrivning och ansökningsblankett, se Platser 1/2016

Antalet ansökningar: 10 (4 mottagna ansökningar under den ursprungliga ansökningstiden och 6 under den förlängda ansökningstiden)

Resultaten från CIMOs förhandsurval meddelas alla sökande senast 4.4.2016 per e-post.

JPO-ansökningsomgången 1/2016

Börjar: mån 25.1.2016 kl. 10.00
Utgår: mån 8.2.2016 kl. 16.15 Finsk tid
Platser: 6 st.

  • Resultaten från CIMOs förhandsurval meddelas alla sökande senast 24.3.2016 per e-post.
  • UNDP:s slutintervjuer hålls i CIMO under vecka 14 (planerad, ej bekräftad). Närmare tidpunkt uppges senare.
  • Utrikesministeriet ersätter inte längre hotell- eller resekostnader till dem som blir kallade till intervjuer.
  • De utvalda personerna deltar i en grundkurs om utvecklingspolitik och -samarbete (KEPO-KYT) som Utrikeministeriet arrangerar 6.-10.6.2016.

Antalet ansökningar var 228 st:

  • ITC Geneva, Switzerland 28
  • OCHA Nairobi, Kenya 49
  • UNDP Addis Ababa, Ethiopia 40
  • UNDP Hanoi, Vietnam 59
  • UNFPA Copenhagen, Denmark 4
  • UNFPA New York, USA 48

Nyheter från UM

Resultaten från CIMOs förhandsurval meddelas alla sökande senast 24.3.2016 per e-post.