På CIMOs andra webbtjänster

Maailmalle.net

Erfarenheter från världen

Annanstans på nätet

Länder och regioner
Utrikesministeriet

Flyttning till eller från Finland
Fpa

Från Finland till utlandet
Skatteförvaltningen

JPO Service Centre

UNDP JPO Career Support Brochure (pdf)
JPO Service Centre


Till de valda biträdande experterna

Den som valts till biträdande expert inom FN avtalar direkt med organisationen när arbetet inleds, när arbetsavtalet undertecknas och om övriga villkor.

De valda personerna måste genomgå en läkarundersökning innan arbetet inleds. Organisationen ger närmare anvisningar om detta.

Opas apulaisasiantuntijatehtäviin lähteville (pdf)
Utrikesministeriets guide för nyvalda biträdande experter på finska

Grundkurs om utvecklingspolitik och -samarbete

De utvalda personerna deltar i en femdagars grundkurs om utvecklingspolitik och -samarbete (KEPO-KYT) som Utrikeministeriet arrangerar för deltagare i utvecklingssamarbete. Även makar och barn över 16 år kan delta i kursen.

Närmare uppgifter och anmälningsblankett finns på utrikesministeriets hemsida (se länken nedan). Anmälningsblankett skickas till utrikesministeriet och CIMO till kännedom per e-post.

Grundkurs om utvecklingspolitik och -samarbete (på finska)
Utrikesministeriet

Meddelande om avresa

Meddelande om avresa (se nedan) returneras till CIMO när det är klart när anställningen inleds. CIMO skickar blanketten till utrikesministeriet.

Meddelande om avresa är viktigt:

  • du bekräftar till utrikesministeriet och CIMO vilken din första avtalat anställningsdag är
  • utrikesministeriet kan meddela din ankomst till den lokala finländska beskickningen
  • CIMO meddelar om din utlandsvistelse till FPA. Detta meddelande ersätter arbetsgivarens meddelande.

Du och medföljande familjemedlemmar gör en egen anmälan om utlandsvistelse till Fpa för att kunna behålla rätten till finsk social trygghet och FPA-förmåner. Om din JPO-anställning förlängs, gör utrikesministeriet arbetsgivarens anmälan om det tredje året.

Meddelande om avresa (doc, på finska)

Flyttning från Finland
FPA

Lön och anställningsavtal

Uppdraget är i regel tvåårigt. Anställningsavtalet ingås för ett år i gången. I vissa uppdrag kan det vara möjligt att fortsätta ett tredje år.

Grundlönen utgår från FN:s löneklass P-2. Dessutom betalas ett så kallat platstillägg enligt stationeringsort. Även resorna till och från stationeringslandet samt transport av flyttgods ersätts.

Salaries and Post Adjustment
UN

Salary Estimation tool
UNDP/SAS

I Världsbanken avviker lönerna och ersättningarna från ovan nämnda.

Kontakperson i utrikesministeriet

Kontaktperson till FN:s biträdande experter i utrikesministeriet är Sirpa Heldán-Zambetakis.

Henne kan du träffa under kursen om utvecklingspolitik och -samarbete. Utrikesministeriet finansierar JPO-perioderna. Hon svarar på frågor rörande bl.a.

  • avtal
  • användandet av utbildningspeng och
  • möjligheten att arbeta tredje året som JPO

Kontaktuppgifter:
Enheten för FN:s utvecklingsfrågor

Utrikesministeriet

Rapportering

FN:s biträdande experter rapporterar två gånger om JPO-perioden.

Rapporteringen sker genom att fylla i ett frågeformulär i webben. Länken till det första frågeformuläret skickas till dig ungefär ett halvt år efter början av din anställning.

Det andra formuläret får du i slutet av din JPO-period. Det tredje året rapporteras separat.

Länkarna till formulärerna skickas till din e-postadress som du har gett när du har meddelat om din avresa. Om din e-postadress ändras, var vänlig och meddela din nya adress till CIMO.