Se också

Workshop om kompetenser som behövs för internationell karriär inom FN 20.11.2014

Föreläsarnas presentationer på finska eller på engelska:

Apulaisasiantuntija- ja YK:n vapaaehtoisohjelmat, Sirpa Heldán-Zambetakis, Utrikesministeriet

UN career workshop 20.10.2014, Laura Kilemet

Workshop om internationell karriär 7.11.2013 - “Your Hidden Competences for the United Nations: How to bring them forward?”

The findings of ‘Hidden Competences’ report by CIMO and Demos Helsinki, Juha Leppänen, Demos Helsinki

Key Competencies in the UN & Competency Based Interviewing, Barbara Køgs Andersen, JPO Service Centre, UNDP

JPO/UNV Programme: National Possibilities for an International Careers, Sirpa Heldán-Zambetakis , The Ministry for Foreign Affairs of Finland, Department for Development Policy Unit for UN Development Affairs

Annanstans på nätet

Information om YK-rekryteringar:

Career resources
UNjobfinder

United Nations careers

How to Get Jobs with the United Nations
The Unauthorized Guide
By Amy E. Robertson

Competency-based interviews:

At your interview
United Nations Careers

Competency-based interviews
UNDP, UNFPA, UNICEF 2013

Rekryteringssidor:

UNjobfinder

UNjobs

JPO_wordle_sv.jpg

Tips för internationell jobbsökning

Via CIMOs program kan man ansöka om platser finansierade av Finland inom internationella organisationer. Urvalet görs dock alltid av den rekryterande organisationen, så det är bra att sätta in sig omsorgsfullt i ansökningskriterierna och den platsspecifika informationen.

Lönar sig att satsa på ansökan

Ansökan till expertprogrammen sker alltid i flera steg. Det första urvalet görs utifrån ansökningen och motiveringen, så det lönar sig verkligen att satsa på dem. Tillsammans med intervjuerna påverkar de det slutliga urvalet.

Läs lediganslagningen noggrant

Det är viktigt att du förstår vilken typ av expertis uppdraget kräver och tydligt för fram det i din ansökan. Använd samma termer och ordförråd som i lediganslagningen.

Läs på om den rekryterande organisationens mandat och hänvisa till det i din ansökan och speciellt i din motivering. Spara lediganslagningen och befattningsbeskrivningen för förberedelserna inför intervjun.

Skriv en bra ansökan

Lämna inte ansökan till sista minuten. Även om en elektronisk ansökningsblankett ska fyllas i på en gång, kan man förbereda svaren till exempel i ett word-dokument.

Beskriv dina tidigare uppdrag och dina kunskaper. Gör det enkelt för rekryterarna att välja just dig genom att koppla dina erfarenheter till den lediganslagna befattningen.

Låt en kompis eller familjemedlem läsa igenom din ansökan. Kontrollera att ingenting saknas i ansökan och att den inte innehåller skrivfel.

Gör motiveringen till ditt trumfkort

Syftet med motiveringen är inte att i kronologisk ordning upprepa din arbetserfarenhet som du redan uppgett i själva ansökan. Lyft fram din genuina motivation för att arbeta för organisationen och ditt intresse för befattningen!

Kom dock ihåg att alla erfarenheter som du hänvisar till i motiveringen också ska framgå i ansökan.

Kompetensbaserad intervju kräver förberedelser

Alla FN-organisationer använder en kompetensbaserad intervjumodell (competency-based interviews). Modellen skiljer sig från finländska intervjuer, så förbered dig inför den. Öva dig på att i 3–4 minuter beskriva situationer från dina erfarenheter, där du för fram dina kunskaper i den kompetens som krävs. Kom också ihåg att le!

Närmare uppgifter i synnerhet om FN-systemets ansökningsprocess och tips för förberedelser finns till höger på sidan.

Det finns oändliga internationella möjligheter!

Utöver platser som finansieras av Finland kan du ansöka direkt om intressanta uppdrag vid internationella organisationer. Ansökningsprocessen kan variera något mellan organisationerna, men i huvudsak är de rätt lika varandra.

Det finns oändligt många möjligheter! Till höger på sidan nämns några rekryteringsportaler där du kan leta efter platser som passar dig inom olika organisationer.