Experter inom SARC-programmet

Den 30.6.2016 utgår avtalet mellan utrikesministeriet och CIMO om rekryteringen av experter till FN och utvecklingsbanker.

Lediga uppdrag kommer att publiceras på utrikesministeriets webbsida Befattningar vid internationella organisationer

Kontaktuppgifter till utrikesministeriet:

Enheten för FN:s utvecklingsfrågor
KEO-40(a)formin.fi

Expertuppdrag inom programmet SARC (The Special Assistant to the Resident Coordinator Programme) ger finländska experter på utvecklingssamarbete möjlighet att arbeta med krävande uppdrag vid FN:s landskontor. SARC-experterna arbetar i samarbete med Resident Coordinator. Resident Coordinator leder FN:s landsteam och samordnar FN:s olika insatser på landsnivå.

Utrikesministeriet finansierar SARC-programmet ur anslagen för utvecklingssamarbete. Programmet främjar målen i Finlands utvecklingspolitik. SARC-experterna bidrar till att förstärka FN:s samverkan på landsnivå och programmet stöder FN-reformen Delivering as One.

SARC-programmet inrättades 2003 av JPO Service Center på initiativ av den danska regeringen. Finland har gått med i programmet från 2015.

SARC-ansökningsomgången 1/2016

Började: mån 18.1.2016 kl. 10.00
Utgick: mån 1.2.2016 kl. 16.15 Finsk tid
Platsantal: 1

Annons, detaljerad platsbeskrivning och ansökningsblankett:

Application period 1/2016
Länken leder till den finskspråkiga sidan. Information är på engelska.

Antalet ansökningar: 43 st

Slutintervjuer i CIMO: under vecka 14 (planerad, ej bekräftad)

Under 2016 arrangeras bara en ansökningsomgång i januari. Därefter arrangeras nästa ansökningsomgång först under 2017.

Till sökande

SARC-programmet är avsett för erfarna experter inom utvecklingssamarbete som är intresserade av en karriär inom FN. Programmet är öppet även för personer som tidigare har arbetat en hel tvåårig period som biträdande FN-expert (JPO), FN-volontär (UNV) eller biträdande expert inom EU (JPD, JED) med finansiering från Finland.

Grundläggande krav

  • Högre högskoleexamen
  • Utmärkta kunskaper i engelska samt kunskaper i ett annat av FN:s officiella språk: franska, spanska, arabiska, ryska eller kinesiska
  • Minst 5 års relevant arbetserfarenhet, av vilken en del i ett utvecklingsland
  • Högst 38 års ålder
  • Finskt medborgarskap

SARC-uppdraget är placerat på nivå P3 i FN:s lönetabell och det är en bra inkörsport till en FN-karriär.

Uppdraget är tvåårigt. Kontrakt görs för ett år i taget.

Ansökningsprocessen

  1. Ansökan på det elektroniska ansökningsformuläret
  2. Första urval utifrån ansökningarna
  3. Första intervju på CIMO
  4. Meddelande till organisationen om sökanden som gått vidare
  5. Slutintervju på CIMO och urval

Slutintervjuerna hålls i mitten av mars. Närmare tidpunkt publiceras senare.

Resultaten från CIMOs förhandsurval meddelas alla sökande senast 26.2.2016 per e-post.

Grundkurs om utvecklingspolitik och -samarbete (KEPO-KYT)

De utvalda personerna deltar i en femdagars grundkurs om utvecklingspolitik och -samarbete (KEPO-KYT) som Utrikeministeriet arrangerar för deltagare i utvecklingssamarbete.

Nästa kurs arrangeras 6.-10.6.2016.

Ansökningsomgångarna 2015

2/2015

Ansökningstid: 20.4.- 4.5.2015

Special Assistant to the Resident Coordinator (SARC)
Title: UN Coordination and M&E Specialist
Agency: Office of the UN Resident Coordinator
Location: Maputo, Mozambique

Platsbeskrivning: SARC Mozambique
Ansökningar:
27 st

1/ 2015

Hakuaika:
2.-16.2.2015

Special Assistant to the Resident Coordinator (SARC)
Title: UN Coordination Specialist
Agency: Office of the UN Resident Coordinator
Location: Lusaka, Zambia

Platsbeskrivning: SARC Zambia
Ansökningar:
37 st