SKK_etusivuruudut480x262.jpg

Bild: Satu Haavisto

Finska språket och Finlands kultur

Utbildningsstyrelsen har till uppgift att stärka finska språkets och kulturens ställning vid utländska universitet. Detta görs på många olika sätt. Stödtjänster erbjuds såväl universiteten som lärare och studerande vid dem. Som sakkunnigorgan fungerar Expertgrupp för studier i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet.

Dessutom samarbetar Utbildningsstyrelsen med finländska universitet och arbetsgivare samt erbjuder finländska studerande i finska språket och i finsk-ugriska språk möjlighet att arbeta eller få undervisningspraktik vid utländska universitet.

Viktiga samarbetspartner för Utbildningsstyrelsen i stödet till undervisning i finska språket och kulturen är också Finlands ambassader och kulturinstitut, informationscentret för finländsk litteratur FILI, M. A. Castrén-sällskapet, Fulbright Center och Nordkurs-samarbetsnämnden.