Finländska universitet där man kan studera finska

Nedan listas finländska universitet där man kan studera finska språket och litteraturen samt finsk-ugrisk språkforskning, och universitetens språkcentra där man kan avlägga kurser i finska som främmande språk.
Se även kurser vid öppna universitet.

Helsingfors universitet

Jyväskylä universitet (på finska)

Lapplands universitet (på finska)

Tammerfors universitet (på finska)

Uleåborgs universitet (på finska)

Vasa universitet

Åbo Akademi

Åbo universitet (på finska)

Östra Finlands universitet (på finska)