suom_tyonant547x262.jpg

Bild: Satu Haavisto

För finländska arbetsgivare

Finländska arbetsgivare har möjlighet att via CIMOs program Suomea Suomessa få en finsktalande utländsk universitetsstuderande till praktikant.

Praktikperioden räcker 1–6 månader eller som mest 18 månader, om arbetsgivaren betalar lönen. De flesta praktikanterna har möjlighet att inleda praktiken under sommarmånaderna.

Suomea Suomessa-praktikant

Suomea Suomessa-praktikanterna studerar finska språket och Finlands kultur vid ett utländskt universitet. En del av praktikanterna har finska som huvudämne, en del har sitt huvudämne inom något annat område. De har i allmänhet studerat finska i minst 2–3 år. Också nyutexaminerade kan ansöka om en praktikplats.

Arbetsuppgifterna varierar beroende på arbetsgivaren. Lämpliga uppgifter kan vara

 • kundtjänst
 • assistent
 • lägerledare
 • lärare
 • översättare
 • mm.

Arbetsgivaren ansvarar för planeringen av praktiken och för handledning av praktikanten.

Avlöning

Praktikanten får i enlighet med branschens kollektivavtal en praktikantlön som är cirka 1 000 euro/månad.

Om arbetsgivaren inte har möjlighet att betala lön kan CIMO bevilja praktikanten ett stipendium på 670 euro/månad. Då ska arbetsgivaren delta i praktikantens utgifter för logi och/eller måltider.

Familjepraktik

Också en finländsk familj kan ansöka om en utländsk praktikant som studerar finska. Dessa studerande befinner sig i början av studierna och deras språkkunskaper räcker därför bara till för att klara sig i vardagliga situationer.

Praktikanten är som en familjemedlem, deltar i hemarbetet och umgås aktivt med familjens barn i lek- och skolåldern. Det primära målet med praktiken är att praktikanten lär sig använda finska i vardagen.

Familjens skyldigheter:

 • Arbetstiden är högst 5 timmar om dagen eller 25 timmar i veckan.
 • I varje arbetsvecka ingår det två lediga dagar.
 • Praktikanten får 40-70 €/vecka som fickpeng.
 • Praktikanten får kost och logi.
 • Praktikanten har eget rum.

Hur ansöker man om en praktikant?

Arbetsgivaren fyller i CIMOs elektroniska blankett för erbjudande av praktikplats. Blanketten är på engelska, men i programmet Suomea Suomessa ifylls den på finska.

Blanketten ska fyllas i och skickas till CIMO i god tid innan praktiken börjar.

 • För praktik under sommaren önskas erbjudande om praktikplats senast 15.12.
 • Erbjudande om praktikplats tas emot också senare.
 • Erbjudandena om praktikplatser för studerande publiceras på CIMOs webbplats i mitten av januari.

CIMO skickar en eller flera ansökningar om praktikplats till arbetsgivaren och arbetsgivaren gör själv det slutliga valet av praktikant.

CIMO informerar praktikanten i frågor som gäller ankomsten till Finland, till exempel om anskaffande av uppehållstillstånd.

När praktiken är slut fyller arbetsgivaren i en bedömningsblankett av praktiken.

Ytterligare information: Riitta Uotila | Kontakta oss

CIMOs blankett för erbjudande av praktikplats

Bedömningsblankett