SKK suomalaisille opettajille

Foto: Johanna Kokkola

För finländska lärare och forskare

Man kan söka ett lektorat eller en professur i finska språket och Finlands kultur vid ett utländskt universitet via Utbildningsstyrelsen. Nuförtiden arbetar 18 sändelektorer och en professor vid utländska universitet som undervisar i finska språket och Finlands kultur.

Därtill sänder Utbildningsstyrelsen lärare och forskare från finländska universitet på korta undervisningsbesök till utländska universitet som undervisar i finska språket och Finlands kultur. Årligen arrangeras 20 undervisningsbesök.