suomal_yliop547x262.jpg

Bild: Satu Haavisto

För finländska universitet

Utbildningsstyrelsen samarbetar på området finska språket och Finlands kultur med finländska universitet genom att förmedla utländska stipendiater till universiteten och ge möjlighet åt universiteten att arrangera språkkurser i Finland.

Utländska stipendiater

Via Utbildningsstyrelsen kan finländska universitet få utländska forskarstuderande och forskare, som bedriver egen forskning och samtidigt kompletterar institutionens forskningsverksamhet. Stipendiaterna forskar i finska språket och Finlands kultur eller i finsk-ugriska språk.

Därtill finns ett särskilt frändefolksprogram som ger de finländska universiteten möjlighet att som stipendiater få forskarstuderande eller forskare från universitet som är verksamma på de finsk-ugriska områdena i Ryssland.

Arrangerande av kurser

Finländska universitet kan arrangera språkkurser i finska språket och Finlands kultur för utländska högskolestuderande.

CIMO ansvarar för ansöknings- och urvalsprocessen till kurserna. Universiteten ansvarar för kursernas innehåll, undervisning och praktiska arrangemang.