Arrangerade av kurser

Utbildningsstyrelsen arrangerar 5 sommarkurser i finska språket och Finlands kultur på universitetsnivå. De är avsedda för studerande i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet. Det finns kurser på fyra olika nivåer.

Utbildningsstyrelsen arrangerar också specialkurser, år 2018 i finska språket och översättning.

Kursernas mål och innehåll

Målet med kurserna är att aktivera tidigare inlärd språkkunskap och utveckla den i genuin språkmiljö. Under kurserna talas enbart finska.

I kurserna ingår

  • i första hand talövningar (kurserna I - III)
  • därtill grammatikstudier, läsning, skrivande och hörförståelse
  • föreläsningar om kultur på olika områden
  • fritidsprogram: studiebesök, exkursioner och kvällsprogram

Det totala antalet undervisningstimmar är ca. 85. På kurserna III och IV har man ca. 65 timmar undervisning i finska och 20 undervisning om finsk litteratur.

Kurserna har 24, 36 eller 48 deltagare indelade i 2–4 undervisningsgrupper.

Undervisning, logi och fritidsprogram är kostnadsfria för kursdeltagarna. Deltagarna står själva för kostnaderna för resor och måltider. Utbildningsstyrelsen kan även bevilja resestipendier åt kursdeltagarna.

Vem får arrangera en kurs?

Utbildningsstyrelsen anordnar varje höst en offerttävling för arrangerandet av kurserna i finska. Tävlingen för 2018 utgår den 10.11.2017 kl. 14. Se offertbegäran (på finska): http://www.oph.fi/ajankohtaista/hankinnat.

Kursarrangörens uppgifter: i offertbegäran med bilagorna.

Ytterligare information: Leena Kärnä | Kontakta oss