Utländska stipendiater

Via CIMO kan finländska universitet få utländska stipendiater, som är forskarstuderande eller forskare i finska språket och Finlands kultur eller i finsk-ugriska språk.

Forskarstuderande eller forskare i finska språket och Finlands kultur

Finländska universitet kan ansöka om att utländska forskarstuderande och forskare i finska språket och Finlands kultur får stipendier via CIMO. Den mottagande institutionen ska i sitt undervisningsprogram ha något av följande ämnen:

  • finska språket
  • finsk-ugriska språk
  • inhemsk litteratur
  • något ämne som ansluter sig till Finlands kultur

Målet är att främja undervisningen i och forskningen om finska språket och Finlands kultur utomlands, att stärka universitetens internationalisering samt att skapa kontakter mellan finländska och utländska universitet.

Forskarstuderande eller forskare vid frändefolksuniversiteten

Finländska universitetsinstitutioner som har finsk-ugrisk språkforskning som ett av sina specialområden kan anhålla om stipendiater från universitet som är verksamma på de finsk-ugriska områdena i Ryssland. Stipendiaterna bedriver forskarstudier eller forskning inom finsk-ugriska språk.

Målet med frändefolksprogrammet är att bevara de finsk-ugriska folkens och nationaliteternas egenart i Ryssland och stödja deras kontakter på utbildningens område med Finland.