suomal_opisk547x262.jpg

Bild: Satu Haavisto

För studerande från Finland

Utbildningsstyrelsen erbjuder studerande i finska språket, inhemsk litteratur och finsk-ugriska språk vid finländska universitet möjlighet att få utländsk undervisningserfarenhet. Studerandena ska behärska finska på modersmålsnivå.

En studerande kan ansöka om att bli

  • praktikant
  • Fulbright-lärarassistent
  • ledare eller lärare för frändefolkskurs.

Personer som har studerat finska, inhemsk litteratur eller finsk-ugriska språk har möjlighet att efter avlagd examen söka ett lektorat vid ett utländskt universitet, i synnerhet om de i sina studier och tidigare arbetsuppgifter inriktat sig på undervisning i finska som andraspråk.

Praktikant

Utbildningsstyrelsen skickar varje år omkring 20 studerande som praktikanter till utländska universitet som har undervisning i finska. Praktiken räcker högst fyra månader. Det finns årligen praktikplatser vid flera olika universitet.

Fulbright-lärarassistent

Utbildningsstyrelsen skickar varje år i samarbete med Fulbright Center 4–5 lärarassistenter till universitet i USA som undervisar i finska. En period som lärarassistent räcker 9 månader.

Bli ledare eller lärare för frändefolkskurs

Utbildningsstyrelsen arrangerar varje sommar en frändefolkskurs för studerande i finska vid universiteten på de finsk-ugriska områdena i Ryssland i samarbete med ett lokalt universitet. Utbildningsstyrelsen skickar en ledare och två lärare för kursen från Finland.