Bli ledare eller lärare för frändefolkskurs

Vad är en frändefolkskurs?

Utbildningsstyrelsen arrangerar varje sommar en kurs i finska språket och Finlands kultur för studerande i finska vid universiteten på de finsk-ugriska områdena i Ryssland växelvis i Komi, Mari, Mordvinien och Udmurtien i samarbete med ett lokalt universitet.

Nästa frändefolkskurs hålls i juli 2018. Kursens längd är cirka tre veckor, inklusive resorna.

Ledare och lärare för frändefolkskursen

Utbildningsstyrelsen söker varje höst en ledare och två lärare för frändefolkskursen. Kursledaren och lärarna anställs inte av Utbildningsstyrelsen, utan de får ersättning i form av arvode för undervisningstimmarna, dagtraktamente och resebidrag. Därtill får kursledaren ett separat arvode för kursens planering och arrangemang.

Ledaren och lärarna undervisar 60 timmar. Undervisning ges i textkunskap, grammatik och muntliga färdigheter. Därtill deltar ledaren och lärarna i att arrangera fritidsprogram som presenterar Finlands och de ryska finsk-ugriska folkens kultur.

Vad krävs av ledaren och lärarna?

Kravet på ledaren och lärarna är studier i finsk-ugrisk språkforskning eller finska språket.

Det räknas som fördel om man har

 • avlagt ämnesstudier i finsk-ugrisk språkforskning eller finska,
 • undervisningserfarenhet av finska som andra/främmande språk,
 • kunskaper i något av de finsk-ugriska språken som talas i Ryssland (speciellt komi, mariska, mordvinska eller udmurtiska),
 • kunskaper i ryska,
 • tidigare erfarenhet från frändefolksrepublikerna i Ryssland (t.ex. studier, studieresa).

Ledarens och lärarnas uppgifter

Ledarens uppgifter

 • avtala om kursens alla praktiska arrangemang med värduniversitetet,
 • planera kursens program, tidtabell, läromaterial och detaljer kring resorna i samarbete med de andra lärarna och det lokala universitetets kurssekreterare,
 • informera Utbildningsstyrelsen om resekostnader,
 • informera Utbildningsstyrelsen hur planeringen framskrider,
 • skicka lediganslagningen av platserna på kursen till lärare vid frändefolksuniversiteten i Ryssland, ta emot ansökningar och välja deltagarna i samarbete med Utbildningsstyrelsen,
 • undervisa på kursen,
 • skriva en rapport över kursen.

Lärarnas uppgifter

 • planera egen undervisning, läromaterialet och fritidsprogrammet i samarbete med kursledaren,
 • undervisa på kursen.

Ansökan

Nästa ansökningstiden utgår den 17.11.2017. Ansökningsblanketten skickas till leena.karna(at)oph.fi.

Till ansökningsblanketten ska bifogas examensbetyg och/eller studieregisterutdrag samt rekommendation av lärare (undertecknad, om studenten själv skickar den).

Ansökningsblankett (docx) (på finska)

Ytterligare information: Leena Kärnä | Kontakta oss