ulkom_jatko_op_ja_tutk547x262.jpg

Bild: Satu Haavisto

För utländska forskarstuderande och forskare

CIMO beviljar bidrag åt personer som avlagt magisterexamen och som bedriver forskarstudier eller forskning vid utländska universitet inom finska språket och Finlands kultur eller finsk-ugriska språk.

Det finns två slag av stipendier för forskarstuderande och forskare: stipendier som gäller finska språket och Finlands kultur och stipendier som gäller släktfolk. I båda fallen söks stipendiet av den mottagande finländska universitetsinstitutionen.

Stipendier för finska språket och Finlands kultur

Stipendium för finska språket och Finlands kultur eller för finsk-ugriska språk kan sökas för 3–12 månader för forskning vid ett finländskt universitet. Det är också möjligt att få ett stipendium för 1–4 veckor exempelvis för arkiv- eller seminariebesök.

Det arrangeras två ansökningsomgångar per år: den första slutar 30.4 och den andra 31.10.

Stipendier för frändefolk

Stipendierna för frändefolk är avsedda för forskarstuderande och forskare

  • i finsk-ugriska språk
  • vid universitet som verkar på de finsk-ugriska områdena i Ryssland

Stipendietiden kan vara 1–9 månader. Ansökningstiden är fortlöpande.