Alumner

Utbildningsstyrelsen erbjuder en egen e-postlista för de som har studerat finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet. Alumner kan vara både utexaminerade och studerande i slutskedet av studierna. Även de som har studerat finska på universitets språkkurser kan gå med på e-postlistan. Listan är på finska.

På listan förmedlar vi olik information om Finland, länkar, böcker osv. Alumnerna kan också själv skicka meddelanden till listan.

Kontakta den ansvariga för alumniverksamheten när du

  • vill gå med på e-postlistan,
  • har frågor eller
  • vill framföra önskemål om alumniverksamheten.

Utbildningsstyrelsen vill utveckla alumniverksamheten enligt deltagarnas önskemål. Alltså är alla idéer och kontakter om ämnet välkomna.

Ytterligare information: Leena Kärnä | Kontakta oss