Kurs för frändefolken i Ryssland

Utbildningsstyrelsen arrangerar varje sommar en kurs om finska språket och kulturen för studerande i finska vid universiteten som verkar på de finsk-ugriska områdena i Ryssland. 25 studerande kan delta i kursen.

Plats för kursen

Platsen för kursen i Ryssland växlar från år till år mellan de olika finsk-ugriska områdena (Komi, Mari, Mordvinien och Udmurtien). Kursen arrangeras av det lokala universitetet tillsammans med Utbildningsstyrelsen. Kursens lärare kommer från Finland.

Syftet med kursen

Syftet med kursen är att förbättra studerandenas kunskaper i finska språket och kulturen och att öka kontakten mellan de finsk-ugriska folken i Ryssland.

Innehållet i kursen

Språkundervisning ges i 60 timmar i små grupper åt studerande som behärskar det finska språkets grunder. Det finns en grupp för dem som är i början av sina finskstudier och en för dem som kommit längre.

Studiematerialet delas ut under kursen.

Ansökan till kursen

Studerande får information om kursen av läraren i finska vid det egna universitet och de ansöker om deltagande i kursen med hjälp av läraren. Ansökningstiden meddelas i början av varje år.

Finansiering

Kursprogrammet,undervisningen, login och studiematerialet är kostnadsfria för studerandena.

Ytterligare information: Leena Kärnä | Kontakta oss