SKK kääntäjäkurssit

Översättarkurs i Finland

CIMO arrangerar i samarbete med Informationscentralen för Finlands litteratur, FILI, vartannat år en översättarkurs i Finland. Kursen hålls i augusti i Helsingfors.

Den nästa översättarkursen arrangeras sommaren 2017.

För vem är kursen avsedd?

Kursen är avsedd för personer som inriktat sig på att arbeta som översättare, som antingen befinner sig i slutskedet av sina studier i finska språket och kulturen eller som nyligen avlagt sin examen i detta ämne.

Man ska redan ha en viss erfarenhet av översättning och ha mycket goda kunskaper i finska. Deltagarna ska kunna läsa finska författarnas texter och förstå deras nyanser.

De sökande ska ha ett översättningsprov (t.ex. ur en antologi, en litteraturtidskrift eller annan publikation) eller en opublicerad översättning om det finns ett utlåtande om den av en expert med det samma modersmål som sökanden har.

Till kursen antas 10–15 personer som översätter till olika språk.

Hur ansöker man till översättarkursen?

Lärarna får ytterligare information om kursen i slutet av året på e-postlistan suomi-opettajat.

Lärarna föreslår lämpliga deltagare i kursen och ger rekommendation om alla sökande. Läraren ska visas den publicerade översättningen eller utlåtandet om en unpublicerad översättning.

FILI informerar de sökande om preliminära beslut och skickar en ansökningsblankett till de utvalda sökandena. Sökanden själv fyller i blanketten och skickar den inom utsatt tid.

Ansökningstidtabell för 2015

SenastVad ska göras
15.12.2014 Läraren skickar sina förslag och rekommendationer till FILI.
31.1.2015 FILI informerar om preliminära beslut och skickar ansökningsblanketten till de utvalda.
13.2.2015 De utvalda sökanden skickar ansökningsblanketten till FILI.
27.2.2015 FILI informerar om slutgiltiga beslut.

Innehållet i kursen

Kursen innehåller föreläsningar, workshoppar för översättning av texter samt författarträffar och besök.

Finansiering

Undervisning, studiematerial och logi är kostnadsfria för kursdeltagarna. Deltagarna kan därtill hos CIMO ansöka om ett resestipendium.

Ytterligare information: Riitta Uotila | Kontakta oss