suomea_suomessa547x262.jpg

Bild: Johanna Kokkola

Praktikprogrammet Suomea Suomessa

Suomea Suomessa (Finska i Finland)är ett praktikprogram för studerande i finska språket och kulturen. Programmet är avsett för utländska studerande som avlägger examen utanför Finland med finska språket som huvud- eller biämne. Praktiken ger dem möjligheten att få arbetserfarenhet, bekanta sig med den finländska arbetskulturen och tala finska i en genuin omgivning. Personer som befinner sig i början av sina studier kan delta i familjepraktik.

Utländska studerande som avlägger examen i Finland kan tyvärr inte väljas till kursen.

OBS! Medborgare från andra länder än EU-länderna, Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein behöver uppehållstillstånd för sin praktikperiod, detta gäller även familjepraktikanter. Man måste skaffa uppehållstillståndet från Finlands beskickning före ankomsten till Finland. Uppehållstillståndet kostar 385 euro (år 2012).

Praktik på arbetsplatser

Praktiken är avsedd för studerande i finska språket och kulturen som har

 • goda kunskaper i finska
 • studerat finska i minst 2-3 år

eller för nyutexaminerade. Praktiken ska i så fall inledas högst ett år efter avlagd examen.

Praktiktiden är 1–6 månader. Det finns flest praktikplatser under sommarmånaderna.

En praktikant inom programmet Suomea Suomessa kan arbeta exempelvis

 • i kundtjänsten på ett museum
 • som ledare för ett sommarläger
 • som assistent i olika projekt (t.ex. vid en sommarfestival).

Finansiering

 • Antingen betalar arbetsgivaren lön (cirka 1 000 € i månaden)
 • eller så betalar CIMO ett stipendium på 670 € i månaden och därtill deltar arbetsgivaren i stipendiatens kostnader för logi och/eller måltider.

Praktikanten får hjälp med att skaffa bostad. Oftast bor praktikanterna i studentbostäder.

CIMO beviljar inte särskilda resestipendier. Studerandena betalar i normala fall sin resa och eventuellt uppehållstillstånd själv (385 euro år 2012). För praktiken krävs uppehållstillstånd av medborgare i alla länder utom EU-länderna, Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein. OBS! Det krävs uppehållstillstånd också för familjepraktik; exempelvis ryska medborgare kan inte komma på arbetspraktik med enbart visum.

CIMO beviljar stipendium för Suomea Suomessa-praktik bara en gång till en och samma person.

Familjepraktik

Den studerande ska ha

 • studerat finska i minst ett år
 • tillräckliga språkkunskaper i finska för att klara sig i vardagliga situationer.

Praktikanten är som en familjemedlem, deltar i hemarbetet och umgås aktivt med familjens barn i lek- och skolåldern.

Arbetstiden är högst 5 timmar om dagen eller 25 timmar i veckan inbegripande 2 lediga dagar per arbetsvecka.

Finansiering

Utöver kost och logi får praktikanten 40-70 € i veckan som fickpeng av familjen. Praktikanten bor i ett eget rum.

Hur ansöker man om praktik?

År 2013 är ansökningstiden den 1 februari–1 mars. Ansökningarna måste vara framme hos CIMO senast den 1 mars 2013.

Man kan ansöka om två olika praktikplatser. Dessutom går det bra att kryssa för punkten Olen valmis ottamaan vastaan myös muun harjoittelupaikan (Jag är också beredd att ta emot en annan praktikplats), vilket innebär att man kan erbjudas en annan praktikplats som utannonserats på webbplatsen eller som lediganslagits senare.

Bilagor till ansökan

 • CV
 • rekommendation av läraren i finska vid det egna universitetet; denna ska även innehålla en bedömning av den sökandes kunskaper i finska
 • studieregisterutdrag
 • ett brev med motivering varför man vill delta i praktiken

Ansökan och bilagorna ska skickas i 2 exemplar. Ansökan görs på finska men utdraget ur studieregister får vara exempelvis på engelska.

Ansökan postas till adressen

CIMO/Suomea Suomessa-praktik
PB 343
FI-00531 Helsingfors
Finland.

Om det finns risk att ansökan inte hinner fram i tid är det en god idé att sända den också per e-post till ansvariga för programmet.

Efter avslutad praktik sänder praktikanten en rapport till CIMO.

Lediga platser

Information om lediga platser finns på finska sidan under ansökningstiden.

Ytterligare information: Riitta Uotila | Kontakta oss

Ansökningsblankett (doc) (på finska och engelska)

Rapportblankett (doc) (på finska)