Sommarkurser i finska språket och Finlands kultur 2017

Sommaren 2017 arrangerar Utbildningsstyrelsen fem kurser i finska språket och Finlands kultur, en kurs i finsk nutidslitteratur och i Finlands historia.

Studerande vid nordiska universitet kan inte delta i kurserna I och IIA.

Undervisningsspråket på alla kurser är finska. Studiematerialet distribueras under kursen.

Finska språket och Finlands kultur, kurs I

Kursen är avsedd för

Studerande som

 • studerar finska vid universitet i icke-nordiska länder
 • har studerat finska under ett läsår eller intensivt (flera timmar per vecka) under en termin.

Kursens nivå och innehåll

Kursens nivå motsvarar nivån A1 inom den europeiska referensramen.

Kursens mål är att lära sig använda finska språket i vanliga samtalssituationer samt utvidga ordförrådet och språkkänslan. Undervisningen omfattar 80 timmar.

För att erhålla ett intyg förutsätts aktivt deltagande i kursen. Under kursen talas endast finska.

Kursen innehåller

 • konversation
 • läsning av texter
 • grammatik
 • föreläsningar om Finlands kultur och samhälle
 • studiebesök och fritidsprogram
 • ett skriftligt och muntligt övningsarbete.
Tid11.7.–1.8.2017 (ankomst 10.7. och avfärd 2.8.)
Plats Åbo
Omfattning 10 ECTS-poäng
Arrangör Utbildningsstyrelsen och Åbo Akademi
Deltagarantal 36, 3 nivågrupper

Till början av sidan

Finska språket och Finlands kultur, kurs IIA

Kursen är avsedd för

Studerande som

 • studerar finska vid universitet i icke-nordiska länder
 • har studerat finska intensivt (flera timmar per vecka) under ett läsår eller avlagt motsvarande studier under en längre tidsperiod
 • förstår och kan använda finska i vanliga samtalssituationer.

Kursens nivå och innehåll

Kursens nivå motsvarar nivån A2 inom den europeiska referensramen.

Kursens mål är aktivera deltagarnas kunskaper i talad och skriven finska samt förbättra förmågan att förstå talspråk. Undervisningen omfattar 80 timmar.

För att erhålla ett intyg förutsätts aktivt deltagande i kursen. Under kursen talas endast finska.

Kursen innehåller

 • konversation
 • läsning av texter
 • skrivövningar
 • grammatik
 • föreläsningar om Finlands kultur och samhälle
 • studiebesök och fritidsprogram
 • ett skriftligt och muntligt övningsarbete.
Tid11.7.–1.8.2017 (ankomst 10.7. och avfärd 2.8.)
Plats Åbo
Omfattning 10 ECTS-poäng
Arrangör Utbildningsstyrelsen och Åbo Akademi
Deltagarantal 36, 3 nivågrupper

Till början av sidan

Finska språket och Finlands kultur, kurs IIB

Kursen är avsedd för

Studerande som

 • studerar finska vid universitet utanför Finland (också vid nordiska universitet)
 • har studerat finska intensivt (flera timmar per vecka) under ett läsår eller avlagt motsvarande studier under en längre tidsperiod
 • förstår och kan använda finska i vanliga samtalssituationer.

Kursens nivå och innehåll

Kursens nivå motsvarar nivån A2 inom den europeiska referensramen.

Kursens mål är aktivera deltagarnas kunskaper i talad och skriven finska samt förbättra förmågan att förstå talspråk. Undervisningen omfattar 80 timmar.

För att erhålla ett intyg förutsätts aktivt deltagande i kursen. Under kursen talas endast finska.

Kursen innehåller

 • konversation
 • läsning av texter
 • skrivövningar
 • grammatik
 • föreläsningar om Finlands kultur och samhälle
 • studiebesök och fritidsprogram
 • ett skriftligt och muntligt övningsarbete.
Tid11.7.–1.8.2017 (ankomst 10.7. och avfärd 2.8.)
Plats Vasa
Omfattning 10 ECTS-poäng
Arrangör Utbildningsstyrelsen och Vasa universitet
Deltagarantal 48, 4 nivågrupper

Till början av sidan

Finska språket och Finlands kultur, kurs III

Kursen är avsedd för

Studerande som

 • studerar finska vid universitet utanför Finland (också vid nordiska universitet)
 • har studerat finska intensivt (flera timmar per vecka) i minst två år
 • behärskar finskans grundläggande ordförråd och strukturer
 • kan delta aktivt i smågruppsundervisning på finska och följa finskspråkiga föreläsningar.

Kursens nivå och innehåll

Kursens nivå motsvarar nivån B1–B2 inom den europeiska referensramen.

Kursens mål är att aktivera de inlärda språkkunskaperna till praktiska språkkunskaper och att fördjupa kunskaperna om Finlands litteratur.

Undervisningen omfattar 80 timmar: 60 timmar språkundervisning och 20 timmar litteraturundervisning.

För att erhålla ett intyg förutsätts aktivt deltagande i kursen. Under kursen talas endast finska.

Kursen innehåller

 • konversation och talförståelse
 • vardagligt ordförråd och fraseologi
 • undervisning i litteratur och textanalys
 • föreläsningar om Finlands kultur och samhälle
 • studiebesök och fritidsprogram
 • ett skriftligt och muntligt övningsarbete.
Tid6.–27.7.2017 (ankomst 5.7. och avresa 28.7.)
Plats Uleåborg
Omfattning 10 ECTS-poäng
Arrangör Utbildningsstyrelsen och Uleåborgs universitet
Deltagarantal 36, 3 nivågrupper

Till början av sidan

Finska språket och Finlands kultur, kurs IV

Kursen är avsedd för

Studerande som studerar finska vid universitet utanför Finland (också vid nordiska universitet) och som kan

 • följa finskspråkig undervisning på universitetsnivå inom det egna vetenskapsområdet
 • göra anteckningar om det de hör
 • referera det de hört muntligt och skriftligt
 • läsa akademiska texter på finska.

Kursens mål

 • lära sig använda finska som språk för att läsa och skriva om det egna vetenskapsområdet
 • bredda sina kunskaper om Finlands litteratur
 • bli medveten om sin egen språkkunskapsprofil samt styrkor och utvecklingsbehov i språkkunskaperna
 • göra de egna språkkunskaperna mer flytande, exakta och idiomatiska
 • utveckla effektiviteten i språkinlärningsstrategierna
 • sätta upp mål och hitta strategier för att i fortsättningen självständigt utveckla sina språkkunskaper

Kursens nivå och innehåll

Kursens nivå motsvarar nivån C1 inom den europeiska referensramen. Om det inte finns tillräckligt ansökande på nivå C1, är det möjligt att acceptera studenter på nivå B2, om de är i slutskedet av sina studier.

Kursen omfattar 80 timmar: 60 timmar språk- och kommunikationsundervisning och 20 timmar litteraturundervisning. Dessutom ordnas det studiebesök och föreläsningar om olika kulturområden.

Under kursen

 • analyserar man olika texter ur språklig synpunkt och ur ett diskursperspektiv och använder analysresultaten i det egna skrivandet
 • skriver man en essä som anknyter till den nyaste forskningen på det egna området; essän förutsätter förmåga till akademiskt skrivande
 • ordnas det avancerade workshoppar om struktur och ordförråd
 • bekantar man sig med aktuella problem i forskningen om det finska språket
 • övar man sig i muntlig kommunikationsförmåga (t.ex. med övningar i att reagera i speciella situationer och att skaffa information)
 • fokuserar man på den moderna litteraturen som en del av den finska litteraturens historia. Texterna som kommer att behandlas under kursen sänds till kursdeltagarna på förhand för läsning.

Under kursen används lärar-, grupp- och självbedömning. För att erhålla ett intyg förutsätts aktivt deltagande i kursen. Under kursen talas endast finska.

Tid11.7.–1.8.2017 (ankomst 10.7. och avfärd 2.8.)
Plats Jyväskylä
Omfattning 10 ECTS-poäng
Arrangör Utbildningsstyrelsen och Jyväskylä universitet
Deltagarantal 24, 2 grupper

Till början av sidan

Kurs i finsk nutidslitteratur

Kursen är avsedd för

Studerande som

 • studerar finska vid universität utanför Finland (också vid nordiska universitet)
 • har studerat finska intensivt i minst två år
 • behärskar finskans grundläggande ordförråd och strukturer
 • kan delta aktivt i smågruppsundervisning på finska och följa finskspråkiga föreläsningar.

Tidigare studier i Finlands litteratur krävs inte för att delta i kursen.

Kursens nivå och innehåll

Sökande ska ha kunskaper i finska som motsvarar minst nivån B2 i den europeiska referensramen för språk.

Kursens mål är att fördjupa studerandenas kunskaper i Finlands nutidslitteratur. Under kursen läses och analyseras olika typer av texter och presenteras olika författares produktion.

Undervisningen omfattar 65 timmar och består av föreläsningar, grupparbeten och studiebesök. Kursens lärare är experter i finsk litteratur.

I kursen ingår ett skriftligt övningsarbete. Aktivt deltagande i kursen krävs för att få intyg över avlagd kurs. Under kursen talas endast finska.

Tid11.7.–28.7.2017 (ankomst 10.7. och avfärd 29.7.)
Plats Åbo
Omfattning 10 ECTS-poäng
Arrangör Utbildningsstyrelsen och Åbo universitet
Deltagarantal 24, 2 grupper

Till början av sidan

Kurs i Finlands historia

Kursen är avsedd för

Studerande som

 • studerar finska vid universität utanför Finland (också vid nordiska universitet)
 • har studerat finska intensivt i minst två år
 • behärskar finskans grundläggande ordförråd och strukturer
 • kan delta aktivt i smågruppsundervisning på finska och följa finskspråkiga föreläsningar.

Tidigare studier i Finlands historia krävs inte för att delta i kursen.

Kursens nivå och innehåll

Sökande ska ha kunskaper i finska som motsvarar minst nivån B2 i den europeiska referensramen för språk.

Kursens mål är att presentera huvuddragen i Finland historia och i synnerhet närhistorien.

Undervisningen omfattar 65 timmar och består av föreläsningar, grupparbeten och studiebesök. Kursens lärare är experter i Finlands historia.

I kursen ingår ett skriftligt övningsarbete. Aktivt deltagande i kursen krävs för att få intyg över avlagd kurs. Under kursen talas endast finska.

Tid18.7.–4.8.2017 (ankomst 17.7. och avfärd 5.8.)
Plats Jyväskylä
Omfattning 10 ECTS-poäng
Arrangör Utbildningsstyrelsen och Jyväskylä universitet
Deltagarantal 24, 2 grupper

Till början av sidan