Sommarkurser i finska språket och Finlands kultur 2018

Sommaren 2018 arrangerar Utbildningsstyrelsen fyra kurser i finska språket och Finlands kultur och en kurs i finska och översättning.

Undervisningsspråket på alla kurser är finska. Studiematerialet distribueras under kursen.

Kurs I i finska språket och Finlands kultur

Kursen är avsedd för

Studerande som

 • studerar finska vid universitet utanför Finland,
 • har studerat finska under ett läsår eller intensivt (flera timmar per vecka) under en termin.

Kursens nivå och innehåll

Kursens nivå motsvarar nivån A1 inom den europeiska referensramen.

Kursens mål är att lära sig använda finska språket i vanliga samtalssituationer samt utvidga ordförrådet och språkkänslan. Undervisningen omfattar ca 85 timmar.

För att man ska få betyg förutsätts aktivt deltagande i kursen. Under kursen talas endast finska.

Kursen innehåller

 • konversation,
 • läsning av texter,
 • grammatik,
 • föreläsningar om Finlands kultur och samhälle,
 • studiebesök och fritidsprogram,
 • ett skriftligt och muntligt slutarbete.
Tid11.7.–1.8.2018 (ankomst 10.7. och avfärd 2.8.)
Plats Åbo
Omfattning 10 ECTS-poäng
Arrangör Utbildningsstyrelsen och Åbo Akademi
Deltagarantal 36, 3 nivågrupper

Till början av sidan

Kurs IIA i finska språket och Finlands kultur

Kursen är avsedd för

Studerande som

 • studerar finska vid universitet utanför Finland,
 • har studerat finska intensivt (flera timmar per vecka) under ett läsår eller avlagt motsvarande studier under en längre tidsperiod,
 • förstår och kan använda finska i vanliga samtalssituationer.

Kursens nivå och innehåll

Kursens nivå motsvarar nivån A2 inom den europeiska referensramen.

Kursens mål är aktivera deltagarnas kunskaper i talad och skriven finska samt förbättra förmågan att förstå talspråk. Undervisningen omfattar ca 85 timmar.

För att man ska få betyg förutsätts aktivt deltagande i kursen. Under kursen talas endast finska.

Kursen innehåller

 • konversation,
 • läsning av texter,
 • skrivövningar,
 • grammatik,
 • föreläsningar om Finlands kultur och samhälle,
 • studiebesök och fritidsprogram,
 • ett skriftligt och muntligt övningsarbete.
Tid11.7.–1.8.2018 (ankomst 10.7. och avfärd 2.8.)
Plats Åbo
Omfattning 10 ECTS-poäng
Arrangör Utbildningsstyrelsen och Åbo Akademi
Deltagarantal 36, 3 nivågrupper

Till början av sidan

Kurs IIB i finska språket och Finlands kultur

Kursen är avsedd för

Studerande som

 • studerar finska vid universitet utanför Finland,
 • har studerat finska intensivt (flera timmar per vecka) under ett läsår eller avlagt motsvarande studier under en längre tidsperiod,
 • förstår och kan använda finska i vanliga samtalssituationer.

Kursens nivå och innehåll

Kursens nivå motsvarar nivån A2 inom den europeiska referensramen.

Kursens mål är aktivera deltagarnas kunskaper i talad och skriven finska samt förbättra förmågan att förstå talspråk. Undervisningen omfattar ca 85 timmar.

För att man ska få betyg förutsätts aktivt deltagande i kursen. Under kursen talas endast finska.

Kursen innehåller

 • konversation,
 • läsning av texter,
 • skrivövningar,
 • grammatik,
 • föreläsningar om Finlands kultur och samhälle,
 • studiebesök och fritidsprogram,
 • ett skriftligt och muntligt slutarbete.
Tid10.–31.7.2018 (ankomst 9.7. och avfärd 1.8.)
Plats Vasa
Omfattning 10 ECTS-poäng
Arrangör Utbildningsstyrelsen och Vasa universitet
Deltagarantal 48, 4 nivågrupper

Till början av sidan

Kurs III i finska språket och Finlands kultur

Kursen är avsedd för

Studerande som

 • studerar finska vid universitet utanför Finland,
 • har studerat finska intensivt (flera timmar per vecka) i minst två år,
 • behärskar grundvokabulären och -strukturerna i finska,
 • har förmåga att delta aktivt i undervisning på finska i smågrupper samt följa med föreläsningar på finska.

Kursens nivå och innehåll

Kursens nivå motsvarar nivån B1–B2 inom den europeiska referensramen.

Kursens mål är att aktivera de inlärda språkkunskaperna till praktiska språkkunskaper och att fördjupa kunskaperna om Finlands litteratur.

Undervisningen omfattar ca 85 timmar: ca 65 timmar undervisning i finska språket, Finlands kultur och samhälle och ca 20 timmar i Finlands litteratur.

För att man ska få betyg förutsätts aktivt deltagande i kursen. Under kursen talas endast finska.

Kursen innehåller

 • konversation och talförståelse,
 • vardagligt ordförråd och fraseologi,
 • undervisning i litteratur och textanalys,
 • föreläsningar om Finlands kultur och samhälle,
 • studiebesök och fritidsprogram,
 • ett skriftligt och muntligt slutarbete.
Tid7.–28.7.2018 (ankomst 6.7. och avresa 29.7.)
Plats Uleåborg
Omfattning 10 ECTS-poäng
Arrangör Utbildningsstyrelsen och Uleåborgs universitet
Deltagarantal 36, 3 nivågrupper

Till början av sidan

Kurs i finska och översättning

Kursen är avsedd för

Studerande som

 • studerar finska vid universität utanför Finland,
 • har studerat finska intensivt i minst två år,
 • behärskar grundvokabulären och -strukturerna i finska,
 • har förmåga att delta aktivt i undervisning på finska i smågrupper samt följa med föreläsningar på finska,
 • är intresserade av översättning.

Deltagande i kursen förutsätter inte tidigare studier i översättning.

Särskilt önskas ansökningar från studenter som översätter till spanska, engelska, svenska, norska, danska, isländska, franska och italienska. Studenter som översätter till andra språk är också välkomna att ansöka till kursen.

Kursens nivå och innehåll

De sökandes språkkunskaper bör motsvara minst färdighetsnivå B1 enligt den europeiska referensramen.

Kursens mål är att fördjupa kunskaperna i finska på alla delområden (läsning, skrivande, hörförståelse och diskussion) samt att studera grunderna i professionell översättning (översättningsstrategier, på vilka sätt en översättare söker information, traditionella och elektroniska hjälpmedel osv.).

Studierna består av sammanlagt ca 85 timmar. Språket och översättning undervisas i smågrupper och dessutom ingår gemensamma föreläsningar i översättning och samtidslitteratur. I kursen ingår också studiebesök och fritidsprogram. Kursens lärare är sakkunniga i finska språket, översättning och litteratur.

I kursen ingår också självständigt arbete samt ett skriftligt och ett muntligt slutarbete. För att man ska få betyg förutsätts aktivt deltagande i kursen. På kursen talas endast finska.

Tid2.–23.8.2018 (ankomst 1.8. och avfärd 24.8.)
Plats Tammerfors
Omfattning 10 ECTS-poäng
Arrangör Utbildningsstyrelsen och Tammerfors universitet
Deltagarantal 24, 2 grupper

Till början av sidan