Stipendier för studerande i finska på magisternivå

CIMO beviljar stipendier åt personer som studerar finska språket och Finlands kultur på magisternivå vid utländska universitet, för att de antingen ska kunna avlägga kurser i slutskedet av studierna vid ett finländskt universitet eller för att i Finland samla material för sitt slutarbete (Master’s thesis) som görs vid det egna universitetet.

Stipendietiden är högst en termin, och storleken på stipendiet är 800 euro/månad. CIMO beviljar inte särskilda resestipendier.

Hur ansöker man om stipendiet?

Stipendiet kan sökas två gånger i året:

  • för höstterminen senast 30.4.
  • för vårterminen senast 31.10.

Man kommer till ansökningsblanketten via länken nedan. I ansökan ska anges mottagande institution vid det finländska universitetet och namnet på kontaktpersonen vid institutionen.

Bilagor till ansökan

  • CV
  • sammandrag av studieprestationerna
  • studie/forskningsplan (viktigaste bilagan)
  • rekommendation av läraren i finska vid det egna universitetet; denna ska innehålla en bedömning av den sökandes kunskaper i finska
  • den mottagande institutionens antagningsbrev

Ansökan postas till följande adress

CIMO/Stipendium för studerande i finska
PB 343
FI-00531 Helsingfors
Finland.

Om det finns risk att ansökan inte hinner fram i tid är det en god idé att sända den också per e-post till adressen riitta.uotila-kataja(at)cimo.fi.

Beslut om höstterminens stipendier fattas i maj och om vårterminens stipendier i november.

Efter stipendietidens slut ska den studerande skicka en fritt formulerad rapport till CIMO. Av denna ska framgå de viktigaste resultaten av stipendietiden.

Ytterligare information: Riitta Uotila | Kontakta oss

Ansökningblankett (doc)