SKK ulkomaisille opiskelijoille

Foto: Johanna Kokkola

För utländska studerande

Utbildningsstyrelsen stöder studerande i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet på många sätt för att de ska kunna stärka sina kunskaper i finska språket och bekanta sig med det finländska samhället.

Språkkurser

Sommarkurser i finska språket och Finlands kultur Frändefolkskurs Översättarkurs
Vem kan söka? Studerande i finska språket och kulturen vid utländskt universitet Studerande i finska språket och kulturen vid universitet i Rysslands finsk-ugriska regioner Student eller nyligen graduerad på området finska språket och kulturen, som inriktar sig på översättaryrket
Var? i Finland i Ryssland: i Komi, Mari, Mordvinien eller Udmurtien i Finland
Arrangör Utbildningsstyrelsen och ett finländskt universitet Utbildningsstyrelsen och ett universitet i Rysslands finsk-ugriska regioner Utbildningsstyrelsen och FILI
När? varje sommar varje sommar varannan sommar

Praktik

Studerande i i finska språket och kulturen har möjlighet att bekanta sig med det finländska samhället genom praktikprogrammetSuomea Suomessa”. Praktiken försiggår på finländska arbetsplatser eller i finländska familjer och räcker högst sex månader.


En studerande kan inte under samma år delta både i en sommarkurs och i praktikprogrammet ”Suomea Suomessa”.

Stipendier

Studerande på magisternivå i finska språket och kulturen kan ansöka om stipendier från Utbildningsstyrelsen för att avlägga kurser i slutskedet av studierna vid ett finländskt universitet. Studeranden ansöker om studierätt hos det mottagande universitetet. Stipendieperiodens längd är en termin.

Alumner

Det finns en egen e-postlista suomi-alumnit för utexaminerade från utländska universitet som har studerat finska språket och Finlands kultur och för studerande i slutskedet av studierna.