Finansiellt stöd

Universitet utanför Finland som undervisar i finska språket och Finlands kultur kan ansöka om två olika slags finansiellt stöd från Utbildningsstyrelsen:


Finansiellt stöd till undervisning i finska språket och Finlands kultur

Utbildningsstyrelsen beviljar universitet utanför Finland finansiellt stöd för undervisning i finska språket och Finlands kultur. Syftet är att främja undervisningen i finska språket och Finlands kultur och förstärka ämnets ställning inom universitetet.

Det finansiella bidraget som beviljas för undervisning kan uppgå till högst 20 000 euro/år, och Utbildningsstyrelsen kan stå för högst ca 50 % av lärarens lokala löne-och arbetsgivarkostnader.

Sista ansökningsdag är den 19.10.2018 kl. 23.59 finsk tid (+2 UTC).


Läs närmare instruktioner här: på finska / på engelska

Ytterligare information: Leena Kärnä | Kontakta oss

Till början av sidan


Finansiellt stöd till samarbetsprojekt i finska språket och Finlands kultur

Utbildningsstyrelsen beviljar universitet utanför Finland finansiellt stöd för samarbetsprojekt i finska språket och Finlands kultur mellan universitet. Målet är att främja undervisning i finska språket och Finlands kultur genom att stöda samarbete mellan universiteten.

Bidraget som beviljas för samarbetsprojektet kan uppgå till högst 20 000 euro/år, och Utbildningsstyrelsen kan stå för högst 75 % samarbetsprojektets kostnader.

Sista ansökningsdag är den 19.10.2018 kl. 23.59 finsk tid (+2 UTC).


Läs närmare instruktioner här: på finska / på engelska

Ytterligare information: Leena Kärnä | Kontakta oss

Till början av sidan