SKK CIMOn lähettämä ope

Foto: Johanna Kokkonen

Gästlärare i finska språket och Finlands kultur utsänd av Utbildningsstyrelsen

Utbildningsstyrelsen sänder ut 18 lektorer och en professor till utländska universitet som erbjuder studier i finska språket och finländsk kultur.

Lektorer

För närvarande finns lektorer utsända av UBS i Archangelsk, Bratislava, Budapest, Cluj-Napoca, Debrecen, Izjevsk, Paris, Peking, Petroskoj, Poznań, Prag, Riga, Seattle, Szeged, Tallinn, Tartu, Warszawa och Vilnius.

Arbetsuppgifterna varierar efter universitet, men lektorns huvudsakliga uppgift är att undervisa i finska språket och litteraturen och Finlands kultur.

Lektorns ämbetsperiod är fem år.

Professor

Uppdraget som gästprofessor flyttar mellan universitet med fem års mellanrum. Universitet kan ansöka om att bli ett placeringsuniversitet.

Gästprofessorn arbetar vid universitetet i Warszawa 2013–2018 och vid universitetet i Vilnius från och med 2019.

Målet är att erbjuda högklassig universitetsundervisning och handledning av lärdomsprov, främja vetenskaplig forskning, utveckla undervisningsprogrammet och stärka undervisnings- och forskningsutbytet inom finska språket och Finlands kultur.

Universitetet bestämmer själv professorns forsknings- och undervisningsområde.

De utsända lärarna betalas en lön i enlighet med finländsk lönenivå. Kostnaderna delas mellan UBS och universitetet.

De mottagande institutionerna ska uppfylla följande kriterier:

  • Undervisning i finska språket och Finlands kultur ingår i universitetets undervisningsprogram.
  • Universitetet har förbundit sig till att utveckla innehållet i och ställningen för undervisning i finska språket och Finlands kultur. Målet bör vara att det finns möjlighet att avlägga BA- och/eller MA-examen i läroämnet.
  • Universitetet har tillräckligt många studerande intresserade av studier i finska.
  • Arbetsförhållandena (undervisnings-, arbets- och bibliotekslokaler, användning av datorer och kopiator osv.) ska vara i ordning.
  • Universitetet betalar läraren en lön som motsvarar lokala lärarlöner.

Ytterligare information: Krista Heikkilä | Kontakta oss