Studiedagar och regionala möten

Utbildningsstyrelsen erbjuder lärare i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet möjlighet att träffas och utbilda sig. Utbildningsstyrelsen anordnar årligen studiedagar i Finland samt bidrar enligt övervägande till regionala möten i utlandet.

Studiedagar

Varje år i augusti arrangerar Utbildningsstyrelsen studiedagar för lärare i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet. Orterna och ämnena varierar från år till år.

Ämnena kan bestå till exempel av undervisning i finska som främmande språk, den senaste forskningen inom området finska språket, finsk litteratur, Finlands historia eller liknande ämnen som ansluter sig till Finlands kultur och samhälle.

Studiedagarna 2018

Studiedagarna 2018 hålls i Uleåborg 7. - 9.8.2018.

Ytterligare information: Leena Kärnä och Heidi Hiltunen | Kontakta oss

Studiedagarna 2018 (på finska)

Regionala möten

Lärarna kan ansöka för ekonomiskt stöd för möten som de själv arrangerar utanför Finland, s.k. regionala möten. Stöd kan ges för rese- och logikostnader.

Ett regionalt möte

  • är en träff för lärare i finska språket och Finlands kultur vid universiteten i ett visst geografiskt område (ett land eller några grannländer),
  • arrangeras i det land (eller ett av de länder) där dessa lärare arbetar.

Ämnena som behandlas på mötet ska anknyta till undervisningen i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet. Ett regionalt möte kan vara i form av till exempel en konferens eller workshop. Avsikten är att mötet stöter lärarna professionellt och möjliggör skapande av nätverk och samarbete mellan universiteten.


Vilka bidrag beviljar Utbildningsstyrelsen

Utbildningsstyrelsen ger ekonomiskt stöd för rese- och logikostnader för lärare i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet.

Lärare som kommer till mötet från andra orter kan ansöka om ekonomiskt bidrag från Utbildningsstyrelsen för rimliga rese- och logikostnader om de inte får ersättning av sitt eget universitet. Utbildningsstyrelsen ersätter resekostnader enligt billigaste resesätt och inkvartering i dubbelrum. Utbildningsstyrelsens bidrag inte nödvändigtvis täcker alla kostnaderna.

Utbildningsstyrelsen finansierar inte föreläsare, måltider eller lokaler eller ger bidrag till andra deltagare (undervisningspraktikanter, Fulbright-lärarassistenter, Finska skolor -lärare osv.)


Ansökan om bidrag

En lärare vid mötets värduniversitet är kontaktperson mellan Utbildningsstyrelsen och deltagarna.

Kontaktpersonen skickar in till Utbildningsstyrelsen

  • mötets preliminära program,
  • deltagarlistan,
  • budgeten för rese- och logikostnader. *

Ansökningsblankett (xlsx) (på finska)

Ansökningstiden är fortlöpande. Ansökningen ska lämnas in senast 4 månader innan det regionala mötet. Utbildningsstyrelsen reserverar en månad för behandling av ansökan.

Närmare information för kontaktperson (doc) (på finska)


Efter det regionala mötet

Kontaktpersonen ska skicka en rapport till Utbildningsstyrelsen senast en månad efter det regionala mötet.

Deltargarna ska posta en reseräkning till Utbildningsstyrelsen, till vilken bifogas kvitton och resebiljetter i original. Reseräkningen måste skickas senast en månad efter mötet.

Rapporteringsanvisningar (doc) (på finska)

Ytterligare information: Heidi Hiltunen | Kontakta oss


Blanketter för reseersättning

Dessa blanketter kan användas för både studiedagar och regionala möten.

Reseräkningsblankett (xls) (pä finska)

Reseansökningsblankett (lärare anställda av Utbildningsstyrelsen) (xls) (på finska)

Lärare anställda av Utbildningsstyrelsen

  • Skicka en reseansökning per e-post före resan.
  • Skicka reseräkningen per post efter resan med bifogade kvitton och biljetter i original.