Annanstans på nätet

Utbildningsstyrelsen kommenterade katalog över studiematerial (på finska)

Nättidningar (på finska)
Kirjastot.fi

Kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifter
Kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifternas förbund Kultti rf

Selkosanomat (på finska)
Nyheter på lättläst finska
Selkokeskus / Kehitysvammaliitto

Studiematerial och e-postlistor

Ett utländskt universitet kan ansöka om finsk litteratur och finska tidningar hos Utbildningsstyrelsen för att stödja undervisningen i finska språket och Finlands kultur. Dessutom har alla lärare i finska språket och kulturen vid utländska universitet möjlighet att ansluta sig till Utbildningsstyrelsens e-postlista.

Studiematerial

E-postlistor

Litteratur som anknyter till undervisningen

Utbildningsstyrelsen donerar litteratur till utländska universitet som erbjuder undervisning i finska. Årligen i oktober-november anordnar Utbildningsstyrelsen en gemensam beställning av böcker. Närmare information om beställningen skickas ut via e-postlistan suomi-opettajat.

Utbildningsstyrelsen beställer böcker och annat studiematerial utgivna på finländska förlag. Ämnet för böckerna ska anknyta till finska språket eller Finlands kultur.

Böcker beställs enligt övervägande. Förutom ekonomiska faktorer påverkas mängden beställda böcker också av den ställning finska språket och kulturen har vid universitetet i fråga.

Finska tidningar

Utbildningsstyrelsen prenumererar på finska tidningar till utländska universitet som erbjuder undervisning i finska. Tidningarna berör området finska språket och kulturen.

På e-postlistan suomi-opettajat ber Utbildningsstyrelsen årligen om universitetens önskemål beträffande tidningsprenumerationer för följande år. Förutom ekonomiska faktorer påverkas mängden prenumerationer också av den ställning finska språket och kulturen har vid universitetet.

Ytterligare information: Jenni Mäkitalo | Kontakta oss

E-postlistor

Utbildningsstyrelsen har tre olika e-postlistor riktade till representanter för området finska språket och Finlands kultur: suomi-opettajat, skk-lahetetyt och suomi-alumnit.

suomi-opettajat (tidigare: ukanet) skk-lahetetyt (tidigare: ukanlahetetyt) suomi-alumnit
För vem? lärare i finska språket och kulturen vid utländska universitet lärare som har ett arbetsavtal med Utbildningsstyrelsen utexaminerade från utländska universitet, som har studerat finska
Vad? information från Utbildningsstyrelsen om aktuella frågor

lärarnas egna meddelanden
information från Utbildningsstyrelsen om frågor som gäller anställningen aktuell information om Finland, finska språket, Finlands kultur osv.

Ytterligare information: Jenni Mäkitalo | Kontakta oss