Undervisningsbesök

CIMO sänder årligen 12–15 lärare och forskare från finländska universitet på undervisningsbesök till sådana utländska universitet som undervisar i finska språket och Finlands kultur.

Vad innebär undervisningsbesöken?

  • Undervisningsbesök är intensivkurser som ansluter sig till finska språket och Finlands kultur.
  • De kompletterar institutionens egen undervisning.
  • Innehållet i kurserna ska passa in i studerandenas studieprogram och de lokala examensfordringarna.
  • Undervisningsspråket är i första hand finska.

Institutionen fastställer tema för undervisningsbesöket enligt sina behov. Det vanligaste föreläsningsämnet är finska språket och Finlands litteratur. Det har också arrangerats kurser i t.ex. översättning, kulturhistoria och samiska språket och kulturen.

Undervisningsbesöket pågår i 5-10 dagar under vilka det ges föreläsningsundervisning i minst 12 och högst 25 timmar. Kursen kan också innehålla förhandsuppgifter samt en sluttentamen eller ett slutarbete.

CIMO betalar den gästande lärarens undervisningsarvode, dagpenning och resekostnader. Inkvarteringen ordnas och bekostas av det mottagande universitetet.

Hur ansöker man om undervisningsbesök?

  • Ansökningsomgången lediganslås på e-postlistan ukanet i april.
  • Ansökningstiden upphör 31.5.
  • Man ansöker om undervisningsbesök för följande kalenderår.
  • Universiteten får information om besluten i augusti-september.

Ansökningsblankett (doc) (på finska)

Under hösten lediganslår CIMO undervisningsbesöken för finländska experter. CIMO skickar ansökningarna till den mottagande institutionen som gör det slutliga urvalet. Om det finns flera sökande gör CIMO ett preliminärt urval.

Praktiska arrangemang

CIMOs kontaktperson koordinerar besöken mellan den sändande finska och mottagande utländska institutionen (kontaktar gästläraren, avtalar om ersättning av kostnaderna osv.).

Kontaktpersonen vid den mottagande institutionen avtalar direkt med gästläraren om undervisningsbesökets detaljer (kursens innehåll, genomförande, tidpunkt, längd osv.).

CIMO betalar bidraget till det sändande finska universitetet. Bidraget betalas inte i något skede till det mottagande universitetet.

Rapportering

Den mottagande institutionens kontaktperson skickar en rapport över besöket till CIMO inom två månader efter besökets slut.

Rapporteringsanvisningar till universiteten (pdf) (på finska)

Ytterligare information: Riitta Uotila | Kontakta oss