Mobilitet utan hinder inom programmet för finska språket och Finlands kultur

Handikapp, sjukdom, inlärningssvårigheter eller andra specialbehov är inget hinder för internationalisering.

Det går att utöver stipendium eller annat ekonomiskt stöd få specialbidrag inom ramen för de flesta program som Utbildningsstyrelsen administrerar, också inom programmet för finska språket och Finlands kultur.

Bidraget är avsett att möjliggöra deltagande om något specialbehov orsakar extra utgifter som det inte går att få annat stöd för.

Bidrag kan beviljas för specialarrangemang exempelvis för att kunna bo, röra sig eller studera utan hinder, bland annat för studiematerial.

För vem?

Bidraget är avsett för dem som har antagits till någon av funktionerna inom Utbildningsstyrelsens program för finska språket och Finlands kultur.

Hur ansöker man bidrag?

Ansökningstiden är fortlöpande, men det är bäst att ansöka specialbidrag genast när man har fått meddelande att man antagits till programmet.

Beroende på vilken del av programmet det handlar om, är det deltagaren, det mottagande universitet eller arbetsgivaren som är sökande.

Eftersom behovet och typen av stöd varierar individuellt, fastställer Utbildningsstyrelsen alltid bidragsbeloppet separat fall för fall. Bidraget utbetalas direkt till sökande (deltagaren, mottagande universitet eller arbetsgivaren).

Förberedelser

Det är bäst att börja förberedelserna i så god tid som möjligt. Specialarrangemangen kan ta tid.

Närmare information

Utbildningsstyrelsen ger närmare information. Kontakta den programansvariga personen innan ansökan skickas in.

Ansökningsblankett för specialbidrag på finska (docx)

Ansökningsblankett för specialbidrag på engelska (docx)

Checklistan ”Internationellt studentutbyte utan hinder” för utresande studerande och för högskolor (doc)