FIRST-logo 205 px

FIRST-nätverk

Programmet FIRST baserar sig på nätverkssamarbete mellan högskolorna. I ett FIRST-nätverk ingår minst en högskola från Finland och en från nordvästra Ryssland. Det får gärna ingå flera högskolor från båda länderna i nätverket. Alla utbildningsområden kan delta i programmet.

Ett FIRST-nätverk samordnas alltid av en finländsk högskola. Den samordnande högskolan lämnar i en finansieringsansökan till Utbildningsstyrelsen för hela nätverket. Den samordnande högskolan ansvarar också för bidragets användning och rapporterar till Utbildningsstyrelsen efter avtalsperiodens slut.

Definition av Nordvästryssland (pdf)