FIRST-logo 205 px

Intensivkurser

FIRST-nätverken kan arrangera intensivkurser, som är korta gemensamma studieperioder. Kursens innehåll planeras gemensamt och deltagarna består av studerande och lärare från nätverkets högskolor. Kursens längd ska vara minst en vecka och den hålls alltid i Ryssland.

Intensivkursen tillgodoräknas i studerandenas examen. Kurserna ska ha lika många deltagare från Finland som från Ryssland.

FIRST-bidraget som beviljas för att arrangera en kurs täcker

  • administrationskostnader (bl.a. lokalhyror och material)
  • deltagarnas rese- och uppehållskostnader.

Lönekostnader kan inte ersättas.

Den samma intensivkursen kan beviljas FIRST-bidrag högst tre gånger.