FIRST-logo 205 px

Studentutbyte

FIRST-nätverken kan arrangera ömsesidigt studentutbyte.

Nätverken

  • väljer själva de utresande studenterna
  • fastställer stipendiernas storlek
  • betalar stipendierna

Den mottagande högskolan förbinder sig att hjälpa inkommande studerande att hitta bostad.

Utbytesstudenterna ska vara minst andra årets grundexamensstuderande vid en högskola som ingår i nätverket. Studerande i alla ämnen kan delta i utbytet, utom huvudämnesstuderande i finska från Ryssland eller huvudämnesstuderande i ryska från Finland.

Studentutbytesperiod kan också inkludera praktik.

Utbytet pågår i 3–12 månader och studierna som avläggs under perioden tillgodoräknas i studentens examen. En studerande kan delta bara en gång i FIRST-utbytet.

Lärarutbyte

FIRST-nätverken kan arrangera ömsesidigt lärarutbyte.

Nätverken

  • väljer själva de utresande lärarna
  • fastställer stipendiernas storlek
  • betalar stipendierna.

Utbytesläraren bör höra till undervisningspersonalen vid en högskola som ingår i nätverket. Under utbytet ska läraren ge undervisning i minst 5 timmar.

Stöd för mobilitet utan hinder

Med detta stöd kan personer med specialbehov delta obehindrat i programmen och dess aktiviteter. Till denna specialgrupp räknas personer som på grund av sitt fysiska eller psykiska hälsotillstånd behöver extra ekonomisk stöd för sitt deltagande.