FIRST-logo 205 px

Till sökande

Den finländska högskolan som samordnar FIRST-nätverket ansöker finansiering för projektet. Den samordnande högskolan lämnar i en finansieringsansökan till Ubildningsstyrelsen för hela nätverket. Det arrangeras en ansökningstid om året.

Vi informerar om nästä ansökningsomång under våren 2017.

En enskild studerande eller lärare som vill delta i FIRST-utbytet ansöker om utbytesplats via sin egen högskola. Närmare information fås av högskolans internationella enhet.