FIRST-logo 205 px

Information till godkända projekt

Utbildningsstyrelsen ingår ett finansieringsavtal med den finländska högskolan som samordnar det godkända FIRST-projektet. Avtalet täcker de åtgärder för vilka FIRST-bidrag har beviljats.

Rapportering

Den koordinerande högskolan ansvarar för bidragets användning och rapporterar till Utbilldningsstyrelsen i mitten av avtalsperioden och efter avtalsperiodens slut. Slutrapporten består av en statistik- och ekonomirapport och en kvalitativ rapport.

Slutrapport över verksamhet under läsåret 2016-2017 inlämnas senast 31.10.2017.