FIRST-logo 205 px

Resultat

Resultat från ansökningsomgång 2016

Förteckning över godkända nätverk 2016-2017 (pdf)

Förteckning över intensivkurser som beviljats bidrag 2016-2017 (pdf)

Resultat från ansökningsomgång 2015

Förteckning över godkända nätverk 2015-2016 (pdf)

Förteckning över intensivkurser som beviljats bidrag 2015-2016 (pdf)

Resultat från ansökningsomgång 2014

Förteckning över godkända nätverk 2014-2015 (pdf)

Förteckning över intensivkurser som beviljats bidrag 2014-2015 (pdf)

Resultat från ansökningsomgång 2013

Förteckning över godkända nätverk 2013-2014 (pdf)

Förteckning över intensivkurser som beviljats bidrag 2013-2014 (pdf)

Resultat från ansökningsomgång 2012

Meddelande om resultaten från ansökningsomgång 2012 (pdf)

Förteckning över godkända nätverk 2012-2013 (pdf)

Förteckning över intensivkurser som beviljats bidrag 2012-2013 (pdf)

Resultat från ansökningsomgång 2011

Meddelande om resultaten från ansökningsomgång 2011 (pdf)

Förteckning över godkända nätverk 2011-2012 (pdf)

Förtekcning över intensivkurser som beviljats bidrag 2011-2012 (pdf)

Resultat från ansökningsomgång 2010

Meddelande om resultaten från ansökningsomgången 2010 (pdf)

Förteckning över godkända nätverk 2010-2011 (pdf)

Förtekcning över intensivkurser som beviljats bidrag 2010-2011 (pdf)

Resultat från ansökningsomgång 2009

Meddelande om resultaten från ansökningsomgång 2009 (pdf)

Förtecking över godkända nätverk 2009-2010 (pdf)

FIRST networks 2009-2010 (pdf)

Förteckning över intensivkurser som beviljats bidrag 2009-2010 (pdf)

Intensive courses 2009-2010 (pdf)

Resultat från ansökningsomgång 2008

Förtecking över godkända nätverk 2008-2009 (pdf)

FIRST networks 2008-2009 (pdf)

Förteckning över intensivkurser som beviljats bidrag 2008-2009 (pdf)

Intensive courses 2008-2009 (pdf)

Statistik över programmet FIRST

FIRST-statistik för läsåret 2010-2011 (pdf)

FIRST-statistik för läsåret 2009-2010 (pdf)

FIRST-statistik för läsåret 2008-2009 (pdf)

FIRST-statistik för läsåret 2007-2008 (pdf)