asemalla_first_489x262px.jpg

Bild: Tiina Lehmusvaara

FIRST+ -programmet

FIRST+ -programmet (FinnishRussian Student and Teacher Exchange Programme) främjar högskolesamarbetet mellan Finland och Ryssland. Genom programmet stöds student- och lärarutbytet mellan högskolor i Finland och Ryssland och anordnandet av gemensamma intensivkurser i Ryssland.

FIRST+ är en fortsättning på FIRST-programmet (2000–2016), som stödde samarbete mellan finländska och nordvästryska högskolor. FIRST+ omfattar hela Ryssland och alla utbildningssektorer.

Programmet finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen.

Samarbetet sker i högskolenätverk

I FIRST+-nätverket ingår minst en högskola i Finland och en högskola i Ryssland. Nätverket samordnas alltid av en finländsk högskola, som ansöker om finansiering från Utbildningsstyrelsen för hela nätverket, ansvarar för och rapporterar om användningen av bidraget till Utbildningsstyrelsen.

De högskolor som deltar i programmet förbinder sig att erbjuda de studerande som deltar befrielse från terminsavgifterna. Det rekommenderas att de ryska högskolor som deltar gör upp ett FIRST+ Statement, i vilket samarbetet med de finländska högskolorna och tillvägagångssätten vid anordnandet av utbytet beskrivs.