asemalla_firstplus_osallistujalle_547x262px.jpg

Bild: Tiina Lehmusvaara

Till deltagare

Utbildningsstyrelsen ingår ett finansieringsavtal med den finländska högskola som samordnar FIRST+-nätverket. Avtalet omfattar de verksamheter för vilka FIRST+-programmets bidrag har beviljats.

Rapportering

Den samordnande högskolan svarar för användningen av bidraget och rapporterar till Utbildningsstyrelsen om hur verksamheten framskrider och genomförs och ger en slutrapport efter att avtalsperioden gått ut. I slutrapporten ingår utbytesrapporterna per verksamhet samt en kvalitativ rapport.

Preliminär tidtabell 2018–2019

  • Bekräftelse av villkorlig finansiering – mars 2018
  • Mellanrapport och ansökan om tilläggsstipendier – november 2018
  • Slutrapport – slutet av oktober 2019

Administrativa anvisningar och närmare uppgifter om rapporteringen publiceras på denna sida före slutet av 2017.