Till studerande och lärare

En enskild studerande och lärare som vill delta i FIRST+-utbyte från Finland till Ryssland ansöker om en utbytesplats via sin egen högskola.

Den avsändande högskolan väljer dem som åker på utbyte, men den mottagande högskolan har rätt att besluta om slutligt godkännande. FIRST+-nätverket betalar ett stipendium till studerande och lärare som deltar i utbytet.

Kandidat-, magister- och doktorsstuderande inom alla utbildningsområden kan delta i studentutbytet. Studerande som har ryska som huvudämne ska dock som de ämnen de studerar under utbytet välja andra ämnen än studier i sitt huvudämne. Utbytet varar 2–12 månader. De studier som avläggs under denna tid tillgodoräknas i den studerandes examen. Det tas inte ut några terminsavgifter av de studerande.

Mer information får du av den internationella enheten vid din egen högskola.