asemalla_firstplus_547x262px.jpg

Bild: Tiina Lehmusvaara

Till sökande

Den finländska högskola som samordnar FIRST+-nätverket ansöker om finansiering från Utbildningsstyrelsen för hela nätverket. Ansökningstiden är i regel en gång per år och avtalsperioden, dvs. den tidsperiod inom vilken den verksamhet som finansieras ska anordnas, är ett år.

Vem kan delta?

I FIRST+-programmet kan alla högskolor i Finland delta och inom hela Rysslands område de högskolor som har rätt att bevilja examina (ackreditering).

Samarbetet sker i nätverk som bildas av högskolorna. I ett FIRST+-nätverk ska ingå minst en högskola från Finland och en högskola från Ryssland. Utom den koordinerande finländska högskolan kan också andra finländska högskolor vara med. FIRST+ omfattar alla utbildningsområden.

Ansökan

Ansökan för 2017 har börjat och den avslutas 28.9.2017 kl. 16.15.

Bidrag beviljas för följande verksamheter:

  • Långvarigt (2–12 månader) studentutbyte från Finland till Ryssland och från Ryssland till Finland, inkl. praktikantutbyte.
  • Kortvarigt (5–59 dagar) studentutbyte från Finland till Ryssland.
  • Lärarutbyte från Finland till Ryssland och från Ryssland till Finland.
  • Intensivkurser som ordnas i samarbete i Ryssland.

Mobilitetsverksamheten är öppen för alla examensnivåer (kandidat, magister, doktor).

Den verksamhet som fått finansiering ska genomföras 1.1.201831.8.2019 (avtalsperioden är undantagsvis 1,5 år).

Sammanlagt utdelas 1,2 M€ i bidrag, men en del av det beviljas villkorligt. Den finansiering som beviljats villkorligt avgörs i mars 2018 då resultatförhandlingarna mellan undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen avslutats.

Ansökan görs i det elektroniska ansökningssystemet, man behöver inte skicka in papperskopior.

Ansökningarna bedöms och finansieringsbesluten blir klara hösten 2017. Det främsta urvalskriteriet är kvaliteten på projektplanen. I slutet av 2018 ordnas en ansökan om tilläggsstipendier för nätverken.Vi har preliminärt planerat att nästa ansökan öppnas våren2019 och efter det anordnas ansökan en gång om året.

Blanketter för ansökan

Utlysningen av ansökan (PDF, en).

Blankett för ansökan (OPHs ansökningssystemet)

FIRST+ Statement (för ryska universitet)

Ett exempel av FIRST+ statement frågeformulären (PDF, en)

Ett exempel av FIRST+ statement underskriftssidan (PDF, en)

Länk till FIRST+ statement (webropol)