För de ryska högskolorna – FIRST+ Statement

Det rekommenderas att de ryska högskolor som vill delta i programmet gör upp ett skriftligt dokument, ett First+ Statement, där samarbetet med de finländska högskolorna inom FIRST+-programmet och sättet för anordnandet av utbytet beskrivs.

Den ryska högskolan gör först FIRST+ Statement på Utbildningsstyrelsens färdiga underlag och skickar den elektroniskt direkt till Utbildningsstyrelsen. Ett FIRST+ Statement per rysk högskola räcker, även om högskolan deltar i flera FIRST+-nätverk.

Mer information och underlag på de engelskspråkiga sidorna (kommer).