Projekten 2017–2020

Utrikesministeriet har beviljats 12 miljoner euro för högskolornas utvecklingssamarbete för åren 2017–2020. Totalt finansieras 20 projekt i 16 olika länder med avsikten att förstärka kapaciteten av högskoleutbildningen i utvecklingsländer. Projekten pågår i upp till 3 år.

Samarbetet koncentreras till de minst utvecklade länderna i Afrika och Asien, speciellt till partnerländerna för Finlands utvecklingssamarbete. Också andra länder är representerade, bl.a. Peru och Myanmar.

Samarbete sker inom högskolenätverk, vars storlek och geografiska omfattning varierar. Med stödet utvecklas bland annat högskolornas studieprogram och undervisningsmetoder, det ordnas fortbildning för personalen och forskningskapaciteten och kontakterna med arbetslivet stärks. Projekten bidrar till att utveckla högskolornas ämnesspecifika, metodologiska, pedagogiska och administrativa färdigheter.

Namn Länder
Building Sustainable and Resilient Communities Through Co-creation Between Universities and Businesses (BUSCO)Tanzania
Building University Capacity to Support Business Incubation in Nepal (BUCSBIN)Nepal
Support for Telecommunication Education, Research and Training at Yangon Technical University (TELECOM for YTU)Burma (Myanmar)
Improving Maritime Education of Namibia with Double Degree Program of Maritime Engineering and with the Integration of R/V MIRABILIS as a Living Lab (MARIBILIS)Namibia
Teacher Preparation Programme through ODL Mode for Enhancing Quality in Education (TPP-Nepal) Nepal
Teacher Educators in Higher Education as Catalysts for Inclusive Practices in Technical and Vocational Education (TECIP)Etiopien
Improving Capacity, Quality and Access of Geoinformatics Teaching, Research and Daily Application in Taita Taveta County, Kenya (TAITAGIS)Kenya
Sustainable Management of Natural Resources in Mozambique (SuMNatuRe)Moambique
Strengthening Human Rights Research and Education in Sub-Saharan Africa (SHUREA)Etiopien
Kenya
Uganda
Sydafrika
Strengthening Problem-Based Education in East African Universities (PBL East Africa)Tanzania
Uganda
Kenya
Partnership for Forestry Higher Education Cooperation in Mekong Region (PARFORM)Laos
Burma (Myanmar)
Thailand
Building Institutional Capacity in Leadership and Management of Ethiopian Universities (LMEU)Etiopien
Uganda
Sydafrika
Building Higher Education and Research Capacity to Address the Physical Activity and Nutrition Transition in Kenya: the Kenya-Finland Education and Research Alliance (KENFIN-EDURA) Kenya
Introducing Reverse Innovation Model in HEI in Tanzania (IRIS)Tanzania
Native Crops for Innovative and Sustainable Food Futures in Peru and Colombia (HEI-ICI PECOLO)Peru
Colombia
Geospatial and ICT capacities in Tanzanian Higher Education Institutions (Geo-ICT)Tanzania
Capacity Building in Fisheries and Aquaculture Education in the Kyrgyz Republic (FishEDU)Kirgizistan
Online Training of Trainers: Initiative to Develop Pedagogical Practices in Palestinian Higher Education (eTraining Finpal)De palestinska områdena
Eritrea Learning For All: Developing Post-Graduate Degree Programs (ELFA2)Eritrea
Promoting Education and Research on Energy Efficient Lighting and Renewable Energy for Sustainable Development (EARLI)Etiopien
Moambique
Tanzania