HEIICI_kuvituskuva547x262px.jpg

Bild: Jaakko Kaisto

En ny ansökningsomgång öppnas våren 2019, med en urvalsprocess i två steg.

Information om ansökningsomgången 2019 finns i Ansökningsutlysningen Call for Applications 2019

Tekniska anvisningar till det elektroniska ansökning systemet hittar du här: Tekniska anvisningar (engelska).

UBS kommer att ordna ansökningshandledning i form av två webinars för sökande:

 • Fredag 12April kl.9.30-12.00och
 • Torsdag 25 April kl. 15.00-17.30

Webinar 25.4.2019

Webinar video 25.4.2019

Frågor och svar (på engelska)


ANSÖKNINGSDOKUMENT

Ansökan innehåller följande komponenter

Call for Proposals – första steget

Call for Final Applications – andra steget

Verksamhet som understöds


Programmet är öppet för project som verkar inom följande fokusområden (närmare beskrivning finns i Programdokumentet 2020-2024):

1. Den globala inlärningskrisen

2. Klimatförändring

3. Innovation

I ett projekt ska minst 2 högskolor delta, av vilka den ena är från Finland och den andra från ett av följande utvecklingsländer:

-Eritrea, Etiopien, Kenya, Tanzania, Zambia, Namibia, Moçambique,

-Palestinska territoriet, Egypten,

-Nepal, Myanmar och Vietnam.

Bidraget ansöks av och projektkoordinator är alltid en finländsk högskola. Projekten ska utgå från behoven hos högskolorna i utvecklingsländer. Utvecklingen kan fokusera exempelvis på högskolornas:

 • administrativa strukturer eller arbetsmetoder
 • utbildningsprogram, undervisningsmetoder och studiematerial
 • strukturer för forskning, forskningsmetodologi
 • bibliotek och informationssystem
 • tjänsteproduktion
 • kvalitetssystem
 • samarbete med arbetsgivare
 • främjande av internationalisering och undervisningspersonalens kollegiala lärande.

Finansieringen kan inte användas för:

 • forskning,
 • utbytesstudier,
 • fortsatta studier för individuella studerande

Projekten ska främja programmets mål, anknyta till programmets resultatområden samt resultatindikatorer som definieras i programdokumentet (se HEI ICI Programme Document 2020-2024).

Projekten uppmuntras också att samarbeta med myndigheter och icke-akademiska partners, som företag, och medborgarorganisationer.