HEIICI_uusi_koordinaattorille247x262.jpg

Till koordinatorn

Finska högskolor koordinerar projekten. Koordinatorn är kontaktperson gentemot Utbildningsstyrelsen och ansvarar för projektets interna kommunikation. Koordinatorn ansvarar i sista hand för att projektet främjar de för HEI ICI-programmet utsatta målen samt Finlands utvecklingspolitiska linjedragningar.

Dokument som styr HEI ICI projekt

HEI ICI programdokument 2016–2018 (pdf, på engelska)

HEI ICI projekthandboken (pdf, på engelska)

Bilaga 1: Change request form.docx

Auditing guidelines (På engelska)

Villkor för statsbidrag (pdf, på engelska)

Rättighetsperspektiv på utveckling (pdf, på engelska)

Resultatstyrningen inom Finlands utvecklingssamarbete (pdf, på engelska)

Anti-corruption Handbook for Development Practitioners (pdf, på engelska)

Rapportering

Projekten rapporterar årligen till Utbildningsstyrelsen. Rapporten ska omfatta uppgifter om både projektets ekonomi och verksamhetens innehåll och resultat (utgående från de givna resultatindikatorerna). Anvisningar för rapporteringen finns in projekthandboken (Administrative Handbook).

Rapporteringens tidtabell

1. Verksamheten under 2017 rapporteras – senast 31.3.2018
2. Verksamheten under 2018 rapporteras – senast 31.3.2019
3. Projektets slutrapport – senast 30.6.2020