Högskolornas internationella samarbetsprogram

Programmen för högskolornas internationella nätverkssamarbete beviljar bidrag för samarbete mellan högskolor i olika länder. I dessa program bildar högskolorna nätverk, det vill säga sammanslutningar, som kan ansöka om bidrag för olika typer av projekt.

I tabellen nedan presenteras programmen för högskolornas internationella nätverkssamarbete i korthet:

Program

Verksamhet som beviljas bidrag

Asien-program

Utbildningssamarbetsprojekt mellan högskolor i Finland och vissa länder i Asien.

Erasmus+ för högre utbildning

Samarbete mellan europeiska högskolor och student- och lärarutbyte mellan högskolorna.
Programmet stödjer också samarbete och mobilitet mellan högskolor och arbetslivet. Erasmus är det största utbytesprogrammet för högskolestuderande i Europa.

FIRST | FIRST+

Student- och lärarutbyte samt gemensamma intensivkurser mellan högskolor i Finland och Ryssland.

HEI ICI

Samarbets- och utvecklingsprojekt mellan högskolor i Finland och utvecklingsländer.

Norden-Ryssland programmet för högre utbildning och forskning Samarbete inom högre utbildning och forskning mellan Norden och Ryssland.
Nordic Master Gemensamma, nordiska magisterprogram.

Nordplus Horisontal

Projekt- och nätverkssamarbete mellan olika utbildningsnivåer och sektorer i Norden och Baltikum.

Nordplus Högre utbildning

Samarbete mellan nordiska och baltiska högskolor och student- och lärarutbyte mellan högskolorna. Programmet stödjer också samarbete mellan högskolor och andra organisationer.

north2north

Studentutbyte i Norden, Ryssland och Nordamerika.