Högskolornas internationella samarbetsprogram

Programmen för högskolornas internationella nätverkssamarbete beviljar bidrag för samarbete mellan högskolor i olika länder. I dessa program bildar högskolorna nätverk, det vill säga sammanslutningar, som kan ansöka om bidrag för olika typer av projekt.

I tabellen nedan presenteras programmen för högskolornas internationella nätverkssamarbete i korthet:

Program

Verksamhet som beviljas bidrag

Asien

Utbildningssamarbetsprojekt mellan högskolor i Finland och vissa länder i Asien.

Alfa

Samarbetsprojekt mellan högskolor inom Europeiska unionen och i Latinamerika.

Edulink

Samarbete mellan länder i Europa och i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (ACP).

Erasmus

Samarbete mellan europeiska högskolor och student- och lärarutbyte mellan högskolorna.
Programmet stödjer också samarbete och mobilitet mellan högskolor och arbetslivet. Erasmus är det största utbytesprogrammet för högskolestuderande i Europa.

Erasmus Mundus

Olika typer av samarbetsprojekt, som gemensamma program, partnerskap och marknadsföringsprojekt, mellan högskolor i Europa och i resten av världen.

EU-Kanada

Samarbetsprojekt mellan högskolor i EU och Kanada.

EU-USA

Samarbetsprojekt mellan högskolor i EU och USA.

FIRST

Student- och lärarutbyte samt gemensamma intensivkurser mellan högskolor i Finland och Ryssland.

HEI ICI

Samarbets- och utvecklingsprojekt mellan högskolor i Finland och utvecklingsländer.

Norden-Ryssland programmet för högre utbildning och forskning Samarbete inom högre utbildning och forskning mellan Norden och Ryssland.
Nordic Master Gemensamma, nordiska magisterprogram.

Nordplus Horisontal

Projekt- och nätverkssamarbete mellan olika utbildningsnivåer och sektorer i Norden och Baltikum.

Nordplus Högre utbildning

Samarbete mellan nordiska och baltiska högskolor och student- och lärarutbyte mellan högskolorna. Programmet stödjer också samarbete mellan högskolor och andra organisationer.

North–South–SouthSamarbetsprojekt mellan högskolor i Finland och i utvecklingsländer. Programmets fokus ligger på student- och lärarmobilitet.

north2north

Studentutbyte i Norden, Ryssland och Nordamerika.

Tempus IV

Samarbete mellan läroinrättningar huvudsakligen i Europa och på EU:s närområden med syftet att utveckla högskoleutbildningen. Även småskaligt student- och lärarutbyte.