Instagram #cimoharjoittelu

Instructions

Info in English (pdf)

På CIMOs andra webbtjänster

erasmusintern.org
Erasmus-praktikplatser

Maailmalle.net
Information om olika möjligheter till internationalisering och praktiska tips

Annanstans på nätet

UNjobfinder
Lediga tjänster samt praktikplatser vid FN och andra internationella organisationer

Internship Programme
African Development Bank

Internships
Inter-American Development Bank

Arbeta och lära
Praktikplatser på europeiska ungdomsportalen

tyoharjoittelun_kuvaksi.jpg
Foto: Satu Haavisto

Internationell praktik för studerande och nyutexaminerade

Högskolestuderande och nyutexaminerade kan ansöka om praktik utomlands via Utbildningsstyrelsen. EDUFI-praktikens syfte är att stödja studierna och öka yrkeskunskapen.

Praktikanten får Utbildningsstyrelsen stipendium. Utbildningsstyrelsen beviljar inga stipendier för parktikplatser som man har skaffat själv.

EDUFI-praktik

Ansökningstiden har utgått den 20.2.2018 kl. 16.15. Ansökningstiden för enstaka platser förlängs.

Den förlängda ansökninstiden

  • börjar 6.3.2018 kl. 14.00
  • utgår 21.3.2018 kl. 16.15 finsk tid

Den förlängda ansökningstiden gäller endast följande platser:

A. Finländska organisationer

  • Business Finland (Finpro och Tekes kontor): München
  • Kultur- och vetenskapsinstituten: Aten och Madrid

B. Utvecklingsorganisationer utomlands
1 ny plats: UNDP Hanoi

C. Företag och lokala föreningar utomlands
Flera platser samt 3 nya platser i Uruguay

Det har fastställts på förhand i vilka länder praktikplatserna kommer att finnas, vilka arbetsuppgifterna är och hur stora stipendierna är.

Om du har ansökt dessa platser under ansökningsperioden 6.2. - 20.2.2018, behöver du inte lämna in en ny ansökan.

Du kan väljas ut för att gå vidare för endast en praktikplats antingen i den ursprungliga ansökningsrundan eller i denna ansökningsrunda. Om du har lämnat in ansökan till andra platser under den ursprungliga ansökningsrundan och du vill ansöka om de platser som har förlängd ansökningstid eller de nya platserna, behöver du återta din första ansökan. Meddela Utbildningsstyrelsen skriftligt via mejl om detta innan du fyller in en ny ansökan:
Kontakta oss

Ansökan

Allmänna urvalskriterier, information om praktikplatser och arbetsgivare samt ansökningsblankett finns på sidan
Till sökande


Efter ansökningstiden

Utbildningsstyrelsen gör ett förhandsurval av sökandena och utifrån valet föreslås minst tre sökande för varje plats åt arbetsgivaren.

Alla sökande meddelas om resultaten av förhandsurvalet per e-post senast den 12.4.2018.

Arbetsgivaren gör det slutliga valet av praktikant.

Ansökningstiden på hösten 2018

Höstens ansökningstid börjar i september. Närmare information publiceras senast i juni 2018.

Arbetsgivarna

A. Finländska organisationer, utländska universitet som anordnar undervisning i finska språket och finländsk kultur samt verksamhet bland utlandsfinländare:

  • Business Finland (Finpro och Tekes kontor)
  • Finlands beskickningar utomlands
  • Kultur- och vetenskapsinstituten
  • Utländska undervisningsenheter i finska språket och kulturen
  • Finland-hemmen
  • Utlandsfinska tidningar och The Finnish American Heritage Center

B. Utvecklingsorganisationer utomlands

C. Företag och lokala föreningar utomlands

Det har fastställts på förhand i vilka länder praktikplatserna kommer att finnas, vilka arbetsuppgifterna är och hur stora stipendierna är.