Instagram #cimoharjoittelu

Instructions

Info in English (pdf)

På CIMOs andra webbtjänster

erasmusintern.org
Erasmus-praktikplatser

Maailmalle.net
Information om olika möjligheter till internationalisering och praktiska tips

Annanstans på nätet

UNjobfinder
Lediga tjänster samt praktikplatser vid FN och andra internationella organisationer

Internship Programme
African Development Bank

Internships
Inter-American Development Bank

Arbeta och lära
Praktikplatser på europeiska ungdomsportalen

tyoharjoittelun_kuvaksi.jpg
Foto: Satu Haavisto

Internationell praktik för studerande och nyutexaminerade

Högskolestuderande och nyutexaminerade kan ansöka om praktik utomlands via Utbildningsstyrelsen. EDUFI-praktikens syfte är att stödja studierna och öka yrkeskunskapen.

Praktikanten får Utbildningsstyrelsen stipendium. Utbildningsstyrelsen beviljar inga stipendier för parktikplatser som man har skaffat själv.

EDUFI-praktik

Ansökningstiden på hösten 2018

Ansökningstiden börjar: 11.9.2018 kl. 14.00
Ansökningstiden utgår: 26.9.2018 kl. 16.15 finsk tid

Arbetsgivarna

A. Finländska organisationer, utländska universitet som anordnar undervisning i finska språket och finländsk kultur samt verksamhet bland utlandsfinländare:

  • Business Finland (Finpro och Tekes kontor)
  • Finlands beskickningar utomlands
  • Kultur- och vetenskapsinstituten
  • Utländska undervisningsenheter i finska språket och kulturen
  • Finland-hemmen
  • Utlandsfinska tidningar och The Finnish American Heritage Center

B. Utvecklingsorganisationer utomlands

C. Företag och lokala föreningar utomlands

Det har fastställts på förhand i vilka länder praktikplatserna kommer att finnas, vilka arbetsuppgifterna är och hur stora stipendierna är.

Ansökan

Närmare uppgifter om praktikplatser publiceras när ansökningstiden börjar.

Allmänna urvalskriterier, information om praktikplatser och arbetsgivare samt ansökningsblankett kommer att finnas på sidan Till sökande

Efter ansökningstiden

Utbildningsstyrelsen gör ett förhandsurval av sökandena. Alla sökande meddelas om resultaten av förhandsurvalet per e-post senast den 9.11.2018.

Arbetsgivaren gör det slutliga valet av praktikant.

Extra ansökningsomgång i april 2018

Ansökningstiden har utgått den 18.4.2018 kl. 16.15.

Det finns praktikplatser inom olika branscher i enstaka länder utanför EU.

Det finns ingen exakt information om praktikplatserna på förhand. Branscherna varierar i de olika länderna beroende på vilken typ av praktikplatser Utbildningsstyrelsens samarbetsorganisation i landet lyckas hitta.

Samarbetsorganisationerna letar lämpliga praktikplatser åt de sökande som går vidare i Utbildningsstyrelsens första urval.

Det går att få en praktikplats bara inom sitt eget studieområde.

Allmänna urvalskriterier, information om praktikplatser och arbetsgivare samt ansökningsblankett:
Landsprogrammen

Efter ansökningstiden

Utbildningsstyrelsen gör ett förhandsurval av sökandena.

Alla sökande meddelas om resultaten av förhandsurvalet per e-post senast den 26.4.2018.

Arbetsgivaren gör det slutliga valet av praktikant.

Ansökningstiden i februari och den förlängda ansökninstiden i mars 2018

Ansökningstiden har utgått den 20.2.2018 kl. 16.15. Ansökningstiden för enstaka platser förlängdes.

Den förlängda ansökninstiden utgick 21.3.2018 kl. 16.15 finsk tid.

Den förlängda ansökningstiden gällde endast följande platser:

A. Finländska organisationer

  • Business Finland (Finpro och Tekes kontor): München
  • Kultur- och vetenskapsinstituten: Aten och Madrid

B. Utvecklingsorganisationer utomlands
1 ny plats: UNDP Hanoi

C. Företag och lokala föreningar utomlands
Flera platser samt 3 nya platser i Uruguay

Utbildningsstyrelsen gör ett förhandsurval av sökandena och utifrån valet föreslås minst tre sökande för varje plats åt arbetsgivaren.

Alla sökande meddelas om resultaten av förhandsurvalet per e-post senast den 12.4.2018.

Arbetsgivaren gör det slutliga valet av praktikant.