Instagram #cimoharjoittelu

Instructions

Info in English (pdf)

På Utbildningsstyrelsens andra webbtjänster

erasmusintern.org
Erasmus-praktikplatser

Maailmalle.net
Information om olika möjligheter till internationalisering och praktiska tips

Annanstans på nätet

UNjobfinder
Lediga tjänster samt praktikplatser vid FN och andra internationella organisationer

Internship Programme
African Development Bank

Internships
Inter-American Development Bank

Arbeta och lära
Praktikplatser på europeiska ungdomsportalen

tyoharjoittelun_kuvaksi.jpg
Foto: Satu Haavisto

Internationell praktik för studerande och nyutexaminerade

Högskolestuderande och nyutexaminerade kan ansöka om praktik utomlands via Utbildningsstyrelsen. EDUFI-praktikens syfte är att stödja studierna och öka yrkeskunskapen.

Praktikanten får Utbildningsstyrelsen stipendium. Utbildningsstyrelsen beviljar inga stipendier för parktikplatser som man har skaffat själv.

Nästä ansökningstid börjar i februari 2019. Exakta datum publiceras senast i januari 2019.

EDUFI-praktik

Ansökningstiden har utgått den 26.9.2018 kl. 16.15. Ansökningstiden för enstaka platser förlängs.

Den förlängda ansökninstiden

 • börjar den 4.10.2018 kl. 14.00 och
 • utgår den 18.10.2018 kl. 16.15 finsk tid.

Du kan ansöka om praktikplatser antingen inom landsprogrammen eller organisationsprogrammen. Den förlängda ansökningstiden gäller endast enstaka platser.

Landsprogrammen

 • Det finns praktikplatser för studeranden i yrkeshögskolor och universitet inom olika branscher i företag och lokala organisationer i länder utanför EU.
 • Det finns ingen exakt information om praktikplatserna på förhand. Branscherna varierar i de olika länderna.
 • Samarbetsorganisationerna letar lämpliga praktikplatser åt de sökande som går vidare i Utbildningsstyrelsens första urval.

Allmänna urvalskriterier, information om praktikplatser och arbetsgivare samt ansökningsblankett:
Landsprogrammen

Organisationsprogrammen

A. Finländska organisationer, utländska universitet som anordnar undervisning i finska språket och finländsk kultur samt verksamhet bland utlandsfinländare:

 • Business Finland (Finpro och Tekes kontor)
 • Finlands beskickningar utomlands
 • Kultur- och vetenskapsinstituten
 • Utländska undervisningsenheter i finska språket och kulturen
 • Utlandsfinska tidningar och The Finnish American Heritage Center

B. Utvecklingsorganisationer utomlands (UNDP Köpenhamn och Istanbul)

Det har fastställts på förhand i vilka länder praktikplatserna kommer att finnas, vilka arbetsuppgifterna är och hur stora stipendierna är.

Allmänna urvalskriterier, information om praktikplatser och arbetsgivare samt ansökningsblankett: Organisationsprogrammen

Om du har ansökt om EDUFI-praktikplatser i september 2018

Om du har ansökt dessa platser under ansökningsperioden i september 2018, behöver du inte lämna in en ny ansökan.

Du kan väljas ut för att gå vidare för endast en praktikplats antingen i den ursprungliga ansökningsrundan eller i denna ansökningsrunda.

Om du har lämnat in ansökan till andra platser antingen inom landsprogrammen eller inom organisationsprogrammen under den ursprungliga ansökningsrundan och du vill ansöka om de platser som har förlängd ansökningstid, behöver du återta din första ansökan. Meddela Utbildningsstyrelsen skriftligt via mejl om detta innan du fyller in en ny ansökan:
Kontakta oss

Efter ansökningstiden

Utbildningsstyrelsen gör ett förhandsurval av sökandena.

Alla sökande meddelas om resultaten av förhandsurvalet per e-post senast den 16.11.2018.

Arbetsgivaren gör det slutliga valet av praktikant.

Ansökningstiden på hösten 2018

Ansökningstiden börjar: 11.9.2018 kl. 14.00
Ansökningstiden utgår: 26.9.2018 kl. 16.15 finsk tid

Du kan ansöka om praktikplatser antingen inom landsprogrammen eller organisationsprogrammen.

Landsprogrammen

 • Det finns praktikplatser för studeranden i yrkeshögskolor och universitet inom olika branscher i företag och lokala organisationer i länder utanför EU.
 • Det finns ingen exakt information om praktikplatserna på förhand. Branscherna varierar i de olika länderna.
 • Samarbetsorganisationerna letar lämpliga praktikplatser åt de sökande som går vidare i Utbildningsstyrelsens första urval.

Allmänna urvalskriterier, information om praktikplatser och arbetsgivare samt ansökningsblankett:
Landsprogrammen

Organisationsprogrammen

A. Finländska organisationer, utländska universitet som anordnar undervisning i finska språket och finländsk kultur samt verksamhet bland utlandsfinländare:

 • Business Finland (Finpro och Tekes kontor)
 • Finlands beskickningar utomlands
 • Kultur- och vetenskapsinstituten
 • Utländska undervisningsenheter i finska språket och kulturen
 • Finland-hemmen
 • Utlandsfinska tidningar och The Finnish American Heritage Center

B. Utvecklingsorganisationer utomlands

Det har fastställts på förhand i vilka länder praktikplatserna kommer att finnas, vilka arbetsuppgifterna är och hur stora stipendierna är.

Närmare uppgifter om praktikplatser publiceras när ansökningstiden börjar.

Allmänna urvalskriterier, information om praktikplatser och arbetsgivare samt ansökningsblankett: Organisationsprogrammen