Instagram #cimoharjoittelu

Instructions

Info in English (pdf)

På CIMOs andra webbtjänster

erasmusintern.org
Erasmus-praktikplatser

Maailmalle.net
Information om olika möjligheter till internationalisering och praktiska tips

Annanstans på nätet

UNjobfinder
Lediga tjänster samt praktikplatser vid FN och andra internationella organisationer

Internship Programme
African Development Bank

Internships
Inter-American Development Bank

Arbeta och lära
Praktikplatser på europeiska ungdomsportalen

tyoharjoittelun_kuvaksi.jpg
Foto: Satu Haavisto

Internationell praktik för studerande och nyutexaminerade

Högskolestuderande och nyutexaminerade kan ansöka om praktik utomlands via Utbildningsstyrelsen. EDUFI-praktikens syfte är att stödja studierna och öka yrkeskunskapen.

Praktikanten får Utbildningsstyrelsen stipendium. Utbildningsstyrelsen beviljar inga stipendier för parktikplatser som man har skaffat själv.

Förlängd ansökningstid utgår 26.10.2017 kl. 16.15Ansökningstiden för EDUFI-praktik utgick den 3.10.2017.

Den förlängda ansökningstiden utgår den 26.10.2017 kl. 16.15 (lokal tid i Finland).

Den förlängda ansökningstiden gäller endast vissa platser och arbetsgivare.

Om du har ansökt dessa platser under ansökningsperioden 19.9. - 3.10.2017, behöver du inte lämna in en ny ansökan.

Om du har ansökt andra EDUFI-platser under ansökningsperioden 19.9. - 3.10.2017, kan du inte lämna in en ny ansökan.

Allmänna urvalskriterier, information om praktikplatser och arbetsgivare samt ansökningsblankett finns på sidan Till sökande

Utbildningsstyrelsen gör ett förhandsurval av sökandena och utifrån valet föreslås minst tre sökande för varje plats åt arbetsgivaren.

Alla sökande meddelas om resultaten av förhandsurvalet per e-post senast den 30 november 2017.

Arbetsgivaren gör det slutliga valet av praktikant.

Edufi-praktikplatser

Det erbjuds platser inom olika branscher och flera olika organisationer. Det har fastställts på förhand i vilka länder praktikplatserna kommer att finnas, vilka arbetsuppgifterna är och hur stora stipendierna är.

A. Finländska organisationer, utländska universitet som anordnar undervisning i finska språket och finländsk kultur samt verksamhet bland utlandsfinländare:

  • Finpro och Tekes kontor (Business Finland)
  • Finlands beskickningar utomlands
  • Kultur- och vetenskapsinstituten
  • Utländska undervisningsenheter i finska språket och kulturen
  • Finland-hemmen (Ansökningstid i slutet av året. Närmare uppgifter publiceras tidigast 16.11.2017)
  • Utlandsfinska tidningar och The Finnish American Heritage Center (Ansökningstid i slutet av året. Närmare uppgifter publiceras tidigast 16.11.2017)

B. Utvecklingsorganisationer utomlands

T.ex. UNDP, IGAD och UNOPS

C. Företag och lokala föreningar utomlands