Instructions

Info in English (pdf)

På Utbildningsstyrelsens andra webbtjänster

erasmusintern.org
Erasmus-praktikplatser

Maailmalle.net
Information om olika möjligheter till internationalisering och praktiska tips

Annanstans på nätet

UNjobfinder
Lediga tjänster samt praktikplatser vid FN och andra internationella organisationer

Internship Programme
African Development Bank

Internships
Inter-American Development Bank

Arbeta och lära
Praktikplatser på europeiska ungdomsportalen

tyoharjoittelun_kuvaksi.jpg

oto: Satu Haavisto

Internationell praktik för studerande och nyutexaminerade

Högskolestuderande och nyutexaminerade kan ansöka om praktik utomlands via Utbildningsstyrelsen. EDUFI-praktikens syfte är att stödja studierna och öka yrkeskunskapen.

Praktikanten får Utbildningsstyrelsen stipendium. Utbildningsstyrelsen beviljar inga stipendier för parktikplatser som man har skaffat själv.

EDUFI-praktik

Ansökningstiden i september 2019

Ansökningstiden börjar: 10.9.2019 kl. 14.00
Ansökningstiden utgår: 24.9.2019 kl. 16.15 finsk tid

Du kan ansöka om praktikplatser antingen inom landsprogrammen eller organisationsprogrammen.

Landsprogrammen

 • Det finns praktikplatser för studeranden i yrkeshögskolor och universitet inom olika branscher i företag och lokala organisationer i länder utanför EU.
 • Det finns ingen exakt information om praktikplatserna på förhand. Branscherna varierar i de olika länderna.
 • Samarbetsorganisationerna letar lämpliga praktikplatser åt de sökande som går vidare i Utbildningsstyrelsens första urval.

Information om ansökningsomgången:
Landsprogrammen

Organisationsprogrammen

A. Finländska organisationer, utländska universitet som anordnar undervisning i finska språket och finländsk kultur samt verksamhet bland utlandsfinländare:

 • Business Finland (Finpro och Tekes kontor)
 • Finlands beskickningar utomlands
 • Kultur- och vetenskapsinstituten
 • Utländska undervisningsenheter i finska språket och kulturen
 • Finland-hemmen
 • Utlandsfinska tidningar och The Finnish American Heritage Center
 • Team Finland Knowledge -nätverk (ny arbetsgivare, närmare information publiceras, när ansökningstiden börjar)

B. Utvecklingsorganisationer utomlands

Det har fastställts på förhand i vilka länder praktikplatserna kommer att finnas, vilka arbetsuppgifterna är och hur stora stipendierna är.

Allmänna urvalskriterier, information om praktikplatser och arbetsgivare samt ansökningsblankett: Organisationsprogrammen

Efter ansökningstiden

Utbildningsstyrelsen gör ett förhandsurval av sökandena.

Alla sökande meddelas om resultaten av förhandsurvalet per e-post senast den 15.11.2019.

Arbetsgivaren gör det slutliga valet av praktikant.

Extra ansökningsomgång

 • börjar den 16.4.2019 kl. 14.00 och
 • utgår den 2.5.2019 kl. 16.15 finsk tid.

Den extra ansökningsomgången gäller endast tre platser inom utvecklingsorganisationer: UNDP Bangkok och UNDP Thimphu.

Utbildningsstyrelsen gör ett förhandsurval av sökandena.

Alla sökande meddelas om resultaten av förhandsurvalet per e-post senast den 22.5.2019.

Arbetsgivaren gör det slutliga valet av praktikant.