På Utbildningsstyrelsens andra webbtjänster

Maailmalle.net (på finska)

Organisationsprogrammen

Det är möjligt att söka praktikplats utomlands via Utbildningsstyrelsen.

Bekanta dig med

  • de allmänna urvalskriterierna
  • eventuella avvikelser från de allmänna urvalskriterierna på varje arbetsgivares webbsida (t.ex. beskickningar utomlands) eller arbetsgivargruppers webbsidor (t.ex. Utvecklingsorganisationer) samt
  • beskrivningar av platserna (på finska eller på engelska): Praktikplatser hösten 2018

Gör en bra ansökan i god tid

Skaffa de bilagor du behöver och skriv motiveringsbrevet i förväg. Börja fylla i ansökan i god tid på förhand. Den elektroniska ansökningsblanketten stängs när ansökningstiden går ut.

Prioritera de platser du söker

Du kan söka två platser hos samma arbetsgivare. Om du till exempel söker praktikplatser på beskickningar, kan du ange två beskickningsplatser som du är intresserad av.

Om du söker praktikplatser i organisationer som bedriver utvecklingssamarbete, kan du söka två platser, även om det skulle söka i två olika organisationer (t.ex. UNDP och IGAD).

Du kan väljas ut för att gå vidare i ansökningsrundan för endast en av dessa två platser, så välj den som du främst önskar få som första plats.

Om arbetsgivaren erbjuder endast en plats, kan du inte välja en annan plats som andra alternativ.

Praktikens längd och tidpunkt

Praktikens längd och tidpunkt nämns i platsbeskrivningen. Oftast varar praktiken i 3–6 månader. På enstaka praktikplatser kan även längre perioder erbjudas.

På de flesta praktikplatserna som man kan söka i februari börjar praktiken under sommaren samma år. Praktiken på platser som söks i september börjar tidigast i januari följande år.

Oftast anges praktiktiden i platsannonsen. Om det anges att man kan förhandla om tidpunkten med arbetsgivaren, ska du ange i ansökan när det passar dig bäst att börja arbeta (en eller flera tidpunkter).

Stipendium

Beloppet för Utbildningsstyrelsens stipendium fastställs utifrån destinationslandet och anges i platsannonsen. Stipendium beviljas åt den praktikant som väljs för praktikplatsen. Därför behöver man inte ansöka separat om det.

Stipendiet kan erhållas endast en gång. Praktik på utländska universitet som har undervisning i finska språket och finländsk kultur utgör ett undantag.

För en och samma praktikperiod kan sökanden inte få både Utbildningsstyrelsens stipendium och Erasmus-stöd, som sökanden ska söka vid sin egen läroinrättning.