Annantstans på nätet

Finlandia Village (Kanada)

Suomi-Koti Toronto (Kanada)

Finland-hemmen

Högskolestuderande inom social- och hälsovård kan via Utbildningsstyrelsen ansöka om praktik vid Finland-hemmen i Australien och Kanada.

Finland-hemmen (Suomi-koti) erbjuder äldrebostäder, finskspråkig service och vård åt åldrande finska emigranter runt om i världen.

Praktiken pågår i regel i tre månader. Utbildningsstyrelsen betalar stipendium för praktikperioden och beloppet beror på mållandet. Utbildningsstyrelsen betalar inte resebidrag.

Utbildningsstyrelsen hjälper att skaffa de arbetstillstånd som behövs till Kanada. Personer som åker till Finland-hemmen i Kanada behöver huvudsakligen inte ett arbetstillstånd men ett läkarintyg är obligatoriskt. Finland-hemmen praktikanterna som åker till Kanada betalar en läkararvode (circa 400 €). Kanada's myndighet förutsättar en besök på läkaren i Helsingfors.

Till sökande

Ansökningstiderna är årligen i februari och september.

Sökande förutsätts ha

  • studerat social- och hälsovård vid en yrkeshögskola i 1,5–2 år
  • ha vissa insikter i senior- och äldrearbete samt
  • erfarenhet av äldrearbete.

Ansökningsprocessen:

  • Utbildningsstyrelsen gör ett första urval av de sökande
  • De ansökningar som går vidare skickas till respektive Finland-hem för slutligt beslut
  • Praktikanten och praktikplatsen gör sinsemellan upp ett praktikavtal.

Mer information

Ulla Härmä
e-post: fornamn.efternamn(at)oph.fi

Om Finland-hemmen

Finland-hemmen har grundats av utlandsfinska organisationer och många av dessa bedriver fortfarande hemmen. De är icke vinstdrivande och deras mål är att hålla invånarnas boende- och vårdkostnader på en rimlig nivå.

Vilohems- och understödsföreningarna bakom Finland-hemmen fungerar i stor utsträckning med lokala utlandsfinländares frivillig- och talkoarbete.

Utöver offentliga medel finansierar de flesta av Finland-hemmen sin verksamhet med olika välgörenhetsinsamlingar, donationer och testamenten samt självriskandelarna av bostädernas hyra och vårdavgifterna.