Annanstans på nätet

Business Finland

Business Finland kontor

Högskolestuderande och nyutexaminerande kan via Utbildningsstyrelsen ansöka om praktik vid Business Finland kontor utomlands. Business Finland samlar alla tjänster som hänför sig till innovationsfinansieringen, exporten, investeringarna och främjandet av turismen under ett tak.

Praktiken pågår i sex månader. Utbildningsstyrelsen betalar stipendium för praktikperioden och beloppet beror på mållandet. Varken Utbildningsstyrelsen eller Business Finland betalar rese- eller bostadsbidrag.

Till sökande

Ansökningstiderna är årligen i februari och september.

Lämplig utbildning är exempelvis universitets- eller yrkeshögskolestudier i ekonomi eller teknik. Också studerande inom andra studieområden är välkomna att ansöka. Praktikanterna bör ha studerat i minst två år.

Sökande bör ha

 • erfarenhet av kontorsarbete och/eller kundtjänst samt
 • goda kunskaper i att använda MC Office -program och sökmotorer på internet.

Sökande förutsätts

 • kunna engelska och finska flytande både i tal och skrift samt
 • mållandets språk om det krävs i platsannonsen och
 • ha intresse för områdets affärsverksamhet.

Det räknas som fördel om man har

 • internationell arbets- eller studieerfarenhet
 • erfarenhet från det aktuella området

Utbildningsstyrelsen väljer utgående från ansökningarna högst 10 sökande vars uppgifter skickas till Business Finland. Business Finland personalkonsultoch/eller praktikantens blivande förman intervjuar en del av de sökande. Förmannen gör det slutliga urvalet. Business Finland arrangerar en halvdagsintroduktion för nya praktikanter.

Praktikantens arbetsuppgifter vid Business Finland kontor

Praktikantens uppgifter är bland annat att

 • delta i marknadsundersökningsprojekt genom att söka och bearbeta information (från källor som internet, tidningar, specialpublikationer, databaser, ev. också intervjuer)
 • delta i olika kunduppdrag enligt situationen och eget kunnande
 • svara på förfrågningar från lokala företag om marknaden i Finland och finska företag
 • producera grundläggande information om marknadsområdet till finska företag och myndigheter
 • administrera exportcentralens register och arkiv
 • översättning
 • sköta telefontjänst, ta emot gäster, arrangera möten, sköta postning och andra kontorsrutiner.

Mer information

Ritva Ukkonen
e-post: fornamn.efternamn(at)oph.fi
tfn. +358 295 338 521