Annanstans på nätet

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut

Villa Karo
Finsk-afrikanska kulturcentret

Kultur- och vetenskapsinstituten

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut utomlands erbjuder praktikplatser åt högskolestuderande i slutskedet av studierna och åt nyutexaminerade. Platserna ansöks via Utbildningsstyrelsen.

Instituten är belägna på olika håll i världen. De understöds av privata stiftelser och samarbetar sinsemellan.

Praktiken pågår i regel i tre till sex månader. Utbildningsstyrelsen betalar stipendium för praktikperioden och beloppet beror på mållandet. Utbildningsstyrelsen betalar inte resebidrag.

Till sökande

Ansökningstiderna är årligen i februari och september.

Det finns platser speciellt för humanister och även för studerande inom konst och andra ämnen, exempelvis samhällsvetare. Sökande bör vara i slutskedet av studierna eller nyutexaminerad.

Sökande förutsätts

  • kunna engelska
  • ha övriga språkkunskaper som behövs i mållandet
  • ha IT-färdigheter

Praktikanternas uppgifter varierar enligt avtal. De har bland annat

  • skött kundrådgivning som gäller Finland och student- och praktikantutbyte,
  • arbetat vid institutens bibliotek,
  • utvecklat institutens webbtjänster och
  • utfört olika projektuppgifter.

Mer information

Niina Juuti

niina.juuti(a)oph.fi

Tel. 0295 338 558

Om Finlands kultur- och vetenskapsinstitut

Institutens syfte är att göra den finländska kulturen och vetenskapsvärlden känd i länderna där de är belägna. Verksamheten inom nätverket av institut, som stöds av undervisnings- och kulturministeriet, är en central del av Finlands internationella kulturutbyte och ett avsevärt stöd för export av finländsk kultur och internationalisering av forskningen.